Information Services Ku (176)

Building Materials Information Center

4-29 -503
Shinjuku-ku, Tokyo - Yotsuya
03-3355-5500
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo

Comnet Co., Ltd.

3-11 -6
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3350-0648
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo

Concert Agency Musica Inc.

2 -11
Shinjuku-ku, Tokyo - Yotsuya
03-3353-7801
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo

Financial Information Services Japan K.K.

1-1 -1
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-5770-5321
Information Services Minato-ku, Tokyo

Fresheye Corporation

2-4 -7
Minato-ku, Tokyo - Shiba-daimon
03-5408-1471
Information Services Minato-ku, Tokyo

Global Partners Co., Ltd.

2-6 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-5325-6406
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo

Inoue Public Relations Inc.

4 -34
Shinjuku-ku, Tokyo - Yotsuya
03-5269-2301
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo

Inter Press Co., Ltd.

1-11 -30
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-5772-5681
Information Services Minato-ku, Tokyo

Japan Information Consultants Co., Ltd.

1-26-16 -506
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-5771-8051
Information Services Minato-ku, Tokyo

Japan Settlement Information Center Ltd.

2-3 -3
Minato-ku, Tokyo - Shiba-koen
03-5425-6811
Information Services Minato-ku, Tokyo

Joho-Kojo Co.

3-4 -15
Minato-ku, Tokyo - Mita
03-3456-6282
Information Services Minato-ku, Tokyo

Kawamura Technosearch Inc.

4-12 -12
Suginami-ku, Tokyo - Narita-higashi
03-5397-9641
Information Services Suginami-ku, Tokyo

Lexis Nexis Japan K.K.

1-2 -20
Minato-ku, Tokyo - Toranomon
03-3509-1844
Database Minato-ku, Tokyo

Long Stay Foundation

4-2 -6
Minato-ku, Tokyo - Toranomon
03-5401-1921
Information Services Minato-ku, Tokyo

Monolith Communications, Inc.

1-7-13 -702
Minato-ku, Tokyo - Roppongi
03-3560-7121
Information Services Minato-ku, Tokyo

Navis

5-12 -55
Miyagino-ku, Miyagi - Tsutsujigaoka
022-298-3700
Information Services Miyagino-ku, Miyagi

Nihon Nousan Joho Co., Ltd. Tohoku Br.

1-1 -1
Aoba-ku, Miyagi - Hon-cho
022-215-9981
Information Services Aoba-ku, Miyagi

Obis

3-13 -10
Nakano-ku, Tokyo - Chuo
03-5386-3530
Information Services Nakano-ku, Tokyo

Onsen Hot Line

1-14 -19
Suginami-ku, Tokyo - Asagaya-minami
03-5305-3055
Information Services Suginami-ku, Tokyo

P C Ad Co.

1-10 -9
Ota-ku, Tokyo - Naka-magome
Information Services Ota-ku, Tokyo

Pan World Co., Ltd. Eigyo Div.

1 -15
Shinjuku-ku, Tokyo - Shin-ogawamachi
03-5261-8551
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo

Personal Data Service

3-15 -8
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-5473-8200
Information Services Minato-ku, Tokyo

Planetworks Inc.

Innovation
Takatsu-ku
044-820-3020
Information Services Takatsu-ku

Shiba Business Co., Ltd.

5-9 -6
Minato-ku, Tokyo - Shiba
03-3452-6243
Information Services Minato-ku, Tokyo

Soken Planning Co., Ltd.

2-21 -15
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3585-7595
Information Services Minato-ku, Tokyo

Super PR Co., Ltd.

1-35 -10
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3226-4712
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo

TI Japan Corp.

3-7 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-5326-3133
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
2-4 -2
Minato-ku, Tokyo - Nishi-shimbashi
03-5512-7577
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Aist Corp.

5-11 -20
Minato-ku, Tokyo - Roppongi
03-3405-6030
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
4
Shinjuku-ku, Tokyo - Katamachi
03-3356-3011
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
26
Shinjuku-ku, Tokyo - Daikyo-cho
03-3359-0601
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Bestec Co., Ltd.

7-19 -22
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3366-7701
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Brandy International Inc.

2-2 -20
Koto-ku, Tokyo - Toyo
03-5683-7210
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)
7-7 -8
Minato-ku, Tokyo - Roppongi
03-3470-6786
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

C & P Index Corp.

2-19 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-5379-1761
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
1-1 -15
Kita-ku, Osaka - Dojima-hama
06-6442-0100
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)

CSI

1-25 -3
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3354-5381
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

CSK Corp.

1-12 -32
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3505-5500
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
2-12 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3355-8311
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Chusho Kigyo Igyoshu Koryu Zaidan

2-20 -19
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3584-0707
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Comminet Sendai Ltd.

1-4 -15
Aoba-ku, Miyagi - Kimachi-dori
022-221-1166
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)
2-1 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3225-4456
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
2-9 -14
Minato-ku, Tokyo - Shiba-daimon
03-3433-5674
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Compnet Co., Ltd.

1-10 -14
Nishi-ku, Osaka - Awaza
06-6543-2877
Information Services Nishi-ku, Osaka
(0)
5-18 -16
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-5273-6010
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Counseling Hotline, The

3-5 -4
Minato-ku, Tokyo - Shibakoen
0990-540-954
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Cues, Inc.

4-4 -8
Sumida-ku, Tokyo - Taihei
03-3622-1116
Information Services Sumida-ku, Tokyo
(0)

Daikei Co., Ltd. Tokyo Office

1 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-goken-cho
03-5229-1366
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
12
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinanomachi
03-3359-8761
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
4-6 -9
Nishi-ku, Osaka - Shimmachi
06-6536-0200
Information Services Nishi-ku, Osaka
(0)
3-13 -4
Shinjuku-ku, Tokyo - Yotsuya
03-3357-1761
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Epic Japan Co., Ltd.

3-11 -5
Minato-ku, Tokyo - Minami-azabu
03-3445-4451
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Epoch Research Corp.

2-7-12 -106
Nakano-ku, Tokyo - Nakano
03-3382-1384
Information Services Nakano-ku, Tokyo
(0)
6-21-1 -305
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-5325-3450
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

F & A Management Co., Ltd.

4-25 -13
Shinjuku-ku, Tokyo - Yotsuya
03-3352-8051
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
20 -1
Nakagyo-ku, Kyoto - Sanjo-dori-karasuma-higashi-iru-umetada-cho
075-254-8057
Information Services Nakagyo-ku, Kyoto
(0)
2-6 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3343-8380
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

G.A.M

1-2 -3
Ota-ku, Tokyo - Kamata
03-3736-6879
Information Services Ota-ku, Tokyo
(0)

Gakken Research

4-4 -8
Kita-ku, Tokyo - Takinogawa
03-3905-5388
Information Services Kita-ku, Tokyo
(0)

Grandeur Co., Ltd.

1-24 -7
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-5366-2690
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Hep Five

5 -15
Kita-ku, Osaka - Kakuda-cho
06-6366-3616
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)
3-1-38 -4FB
Minato-ku, Tokyo - Moto-azabu
03-3401-6511
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
1 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Babashita-cho
03-5285-4536
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Housing Industry Information Service

1-23 -7
Minato-ku, Tokyo - Toranomon
03-3502-8541
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
1-1 -1
Hyogo-ku, Hyogo - Nakanoshima
078-671-0763
Information Services Hyogo-ku, Hyogo
(0)
2-6 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3343-1311
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

I.B.C. Co., Ltd.

5-3 -47
Aoba-ku, Miyagi - Kami-sugi
022-221-4858
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)

INES Corp.

6-11 -1
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3505-6131
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
2-5 -18
Suginami-ku, Tokyo - Takaido-higashi
03-3334-7625
Information Services Suginami-ku, Tokyo
(0)
3-17 -12
Minato-ku, Tokyo - Shiba
03-5439-7700
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
2-1 -24
Minato-ku, Tokyo - Kaigan
03-5419-7322
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Intelligence Service Co., Ltd.

2-13 -9
Ota-ku, Tokyo - San'no
03-5743-7321
Information Services Ota-ku, Tokyo
(0)

International Health Service Co., Ltd.

1-20 -7
Minato-ku, Tokyo - Toranomon
03-3503-1290
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

International Patent Information CenterCo., Ltd.

5-8 -1
Kita-ku, Osaka - Toyosaki
06-6374-2457
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)
4-28 -4
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-5405-1844
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
3-1 -11
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-3580-5682
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

JMA Research Institute Inc.

3-1 -22
Minato-ku, Tokyo - Shiba-koen
03-3434-6282
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Jabis Corp.

2-17 -44
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3505-4329
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Japan Aids & Society Association

1-26 -16
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-ochiai
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Japan Construction Information Center

16 -15
Aoba-ku, Miyagi - Futsukamachi
022-223-9665
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)

Japan Cycle Sports Center

1-9 -3
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3586-0625
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
1-25 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3345-1181
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Japan Medicom Co., Ltd.

2-11 -16
Minato-ku, Tokyo - Shiba-daimon
03-5425-6261
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Japan Patent Information Organization

4-1 -7
Koto-ku, Tokyo - Toyo
03-3615-5511
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)

Japan Research Bureau Co., Ltd.

2-12 -9
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-5269-1771
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Jitsumu Keiei Service Co., Ltd.

1-19 -7
Kita-ku, Tokyo - Akabane
03-5249-4565
Information Services Kita-ku, Tokyo
(0)

Joho Tsushin Network Co., Ltd.

4-22 -2
Ota-ku, Tokyo - Kamata
03-3733-5228
Information Services Ota-ku, Tokyo
(0)

K Two Business Co., Ltd.

4-15 -36
Minato-ku, Tokyo - Mita
03-3798-0821
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Kaitec Co., Ltd.

1 -15
Shinjuku-ku, Tokyo - Sumiyoshi-cho
03-3351-1293
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Kentos Network

3-8 -13
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-3403-5328
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Kinyu Keizai Shinbunsha Co., Ltd.

5-2 -3
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3341-4624
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Kitashinchi Joho Center Co., Ltd.

1-7 -5
Kita-ku, Osaka - Sonezaki-shinchi
06-6345-8889
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)

Kokusai Joho Service Co., Ltd.

1-11 -10
Minato-ku, Tokyo - Toranomon
03-3508-1268
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Kokusai Patent Technical Co., Ltd.

2-17 -65
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3586-4577
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
5-11 -14
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-3407-4741
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Kyu Corp.

2-3 -4
Nakano-ku, Tokyo - Minamidai
03-3384-3971
Information Services Nakano-ku, Tokyo
(0)

MDS Co., Ltd.

2-8 -16
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-5562-5151
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
1-18 -14
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-3593-1911
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Marcom International Co., Ltd.

2-7 -7
Minato-ku, Tokyo - Shirokanedai
03-3473-0179
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Mebis

1-17 -1
Kamigyo-ku, Kyoto - Higashi Horikawa-dori Nakatachiuri-sagaru
075-431-8032
Information Services Kamigyo-ku, Kyoto
(0)
5-10 -2
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-5468-3001
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
2-22 -4
Nakano-ku, Tokyo - Ehara-cho
03-3950-2222
Information Services Nakano-ku, Tokyo
(0)

Megatek Co., Ltd.

1-15 -8
Nishi-ku, Osaka - Nishi-hommachi
06-6533-1703
Information Services Nishi-ku, Osaka
(0)

Misawa-Van Corp., Information Service Section

3-24 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3352-5335
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Mita Able Fellows Co., Ltd.

5-14 -16
Minato-ku, Tokyo - Shiba
03-5442-3707
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Mobile Co., Ltd.

6-11 -24
Koto-ku, Tokyo - Minami-suna
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)

Modo Center Co., Ltd.

6-11 -1
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-5405-8481
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Monaco Co., Ltd.

5-18 -16
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3200-5660
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Multinet Corporation Japan Head Office

1-26 -2
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-5326-8580
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Multinet Corporation Japan Support Center

7-21 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3361-7781
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

NAIS Co., Ltd.

7-22 -41
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3367-1350
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

NNA Co., Ltd.

3-2 -2
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-3500-3717
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

NSP Co., Ltd.

1-1 -8
Aoba-ku, Miyagi - Hon-cho
022-221-1911
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)

NTT Information Development Co., Ltd. Kansai Office

3-17 -21
Kita-ku, Osaka - Toyosaki
06-6375-3517
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)

NTT Visual Communication Systems Inc.

1-11 -9
Minato-ku, Tokyo - Azabudai
03-3589-1210
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

NTT Visual Communication Systems Inc.

1-11 -9
Minato-ku, Tokyo - Azabudai
03-3589-1010
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Navi Connection, Inc.

2-6 -1
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-5381-7802
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
6-28 -12
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3207-3531
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Net Future Co., Ltd.

2-27 -20
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-5474-5551
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
3-30-4 -4F
Nakano-ku, Tokyo - Hon-cho
03-5358-5311
Information Services Nakano-ku, Tokyo
(0)

Nex Inc.

3-14 -13
Minato-ku, Tokyo - Mita
03-5484-7887
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Nihon Photo Business Co., Ltd.

5-1 -18
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3372-1761
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Nikkei Joho Center Co., Ltd.

2-45 -5
Shinjuku-ku, Tokyo - Kabuki-cho
03-3207-4801
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Nikkei Quick Information Technology Co., Ltd. Administration Div.

2-2 -20
Koto-ku, Tokyo - Toyo
03-5635-2151
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)

Nittere Saiken Kaishu Co., Ltd.

3-16 -20
Minato-ku, Tokyo - Shibaura
03-3769-4611
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Nittere Saiken Kaishu Co., Ltd. Sendai Br.

16 -1
Aoba-ku, Miyagi - Futsukamachi
022-216-0293
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)
6-8 -10
Minato-ku, Tokyo - Roppongi
03-3405-5252
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

PR House Co., Ltd.

15
Shinjuku-ku, Tokyo - Funamachi
03-3353-6781
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Pacific Data

40
Shinjuku-ku, Tokyo - Nandomachi
03-5261-9703
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
2-5 -6
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-3507-9541
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Patolis Corp.

2-4 -29
Koto-ku, Tokyo - Shiohama
03-5690-5555
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)

Polyglot International Ltd.

8-6 -27
Minato-ku, Tokyo - Akasaka
03-3470-0915
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Postal Services Information in English

1-1 -34
Aoba-ku, Miyagi - Ichiban-cho
022-711-7544
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)

Products Intelligence Center

1-14 -25
Suginami-ku, Tokyo - Nishiogi-minami
03-3247-5071
Information Services Suginami-ku, Tokyo
(0)

RM Institute Co., Ltd.

1 -2
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinanomachi
03-3225-1751
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Rio Doce Asia Corp.

3-7-8 -9F
Minato-ku, Tokyo - Toranomon
03-5401-2971
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

SKY Inc.

4 -29
Shinjuku-ku, Tokyo - Yotsuya
03-3350-1000
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
1-18-26 -102
Shinjuku-ku, Tokyo - Takadanobaba
03-5292-1041
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Seishido Vision

7-14 -10
Minato-ku, Tokyo - Roppongi
03-3404-9775
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
3-16 -14
Minato-ku, Tokyo - Minami-aoyama
03-3404-7103
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Shijo Kaihatsu Joho Center Co., Ltd.

5-17 -6
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3209-8121
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Shikaku Joho Kenkyu Center

1-43 -2
Suginami-ku, Tokyo - Wada
03-5385-3543
Information Services Suginami-ku, Tokyo
(0)

Shinko Research Co., Ltd.

4-10 -4
Koto-ku, Tokyo - Toyo
03-5634-8201
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)
1-2 -3
Koto-ku, Tokyo - Shin-ohashi
03-5625-5143
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)

Software Research Co., Ltd.

3-4 -11
Hyogo-ku, Hyogo - Hanezaka-dori
078-577-3435
Information Services Hyogo-ku, Hyogo
(0)

Sukoyaka Shokuseikatsu Kyokai

1-3 -8
Minato-ku, Tokyo - Higashi-azabu
03-3583-9395
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
1-5 -6
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-3355-9188
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
3-10 -3
Nakano-ku, Tokyo - Hon-cho
03-5371-8541
Information Services Nakano-ku, Tokyo
(0)

Sunmedia Co., Ltd.

2-1-4 -701
Kita-ku, Osaka - Honjo-higashi
06-6371-1161
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)
1-28 -15
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-5269-1501
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

T R A Inc.

6-1 -10
Minato-ku, Tokyo - Roppongi
03-3403-2081
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Teikoku Databank, Ltd. Osaka Br.

1-19 -11
Nishi-ku, Osaka - Edobori
06-6443-5601
Information Services Nishi-ku, Osaka
(0)

Telework Co., Ltd.

7-7 -29
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3365-0001
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Telsys Network Co., Ltd.

3-20 -2
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-5350-3358
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Tokyo Kantei Co., Ltd.

1-7 -20
Kita-ku, Osaka - Nishi-temma
06-6365-1851
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)

Tokyo Shoko Research

1-9 -6
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-3574-2211
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Tokyo Shoko Research Ltd. Shinjuku Br.

3-1 -4
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3346-2901
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Toma-digi Co., Ltd.

2-14 -27
Minato-ku, Tokyo - Aakasaka
03-5549-2611
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)
2-14 -6
Shinjuku-ku, Tokyo - Shinjuku
03-5362-7751
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Toshi Seikatsu Kankyo Kenkyusho Co., Ltd.

1-10-19 -503
Kita-ku, Osaka - Nishi-temma
06-6365-7421
Information Services Kita-ku, Osaka
(0)

Total Original Produce Inc.

3-2 -10
Minato-ku, Tokyo - Nishi-azabu
03-3746-0620
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Trade Check System Co., Ltd.

2-6 -4
Minato-ku, Tokyo - Toranomon
03-3501-2601
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Tsuru Creative Co., Ltd.

8 -3
Shinjuku-ku, Tokyo - Higashi-enoki-cho
03-3269-0111
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Unisys Japan Ltd.

1-1 -1
Koto-ku, Tokyo - Toyosu
03-5546-7000
Information Services Koto-ku, Tokyo
(0)
2-17 -12
Minato-ku, Tokyo - Higashi-azabu
03-3505-6161
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Vent Large Co., Ltd. Head Office

1-4 -5
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3347-1020
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Video Research Ltd. Tohoku Office

2-8 -13
Aoba-ku, Miyagi - Chuo
022-227-6711
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)
4-7 -6
Minato-ku, Tokyo - Shiba
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Volunteer Hotline, The

3-5 -4
Minato-ku, Tokyo - Shibakoen
0990-538-127
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)

Wild Water Co., Ltd.

35 -4
Kita-ku, Tokyo - Iwabuchimachi
03-5249-3070
Information Services Kita-ku, Tokyo
(0)
66
Shinjuku-ku, Tokyo - Tenjin-cho
03-5261-0386
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)
2 -21
Shinjuku-ku, Tokyo - Ageba-cho
03-3260-5811
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Yaguchi Shoji Co., Ltd.

2-14 -9
Suginami-ku, Tokyo - Kugayama
03-3334-2336
Information Services Suginami-ku, Tokyo
(0)

Zairyo Gijutsu Shiryo Center Co., Ltd.

8-3 -31
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3367-1451
Information Services Shinjuku-ku, Tokyo
(0)

Zeimu Kenkyukai Co., Ltd. Tohoku Br.

2-10 -12
Aoba-ku, Miyagi - Chuo
022-222-3858
Information Services Aoba-ku, Miyagi
(0)

Zenkoku Kenshu Shisetsu Annaijo

1-1 -10
Minato-ku, Tokyo - Hamamatsu-cho
03-3431-0465
Information Services Minato-ku, Tokyo
(0)