Furniture Repairing and Refinishing Ku (16)

Burn Repair Co., Ltd. Head Office

2-2 -5
Nakano-ku, Tokyo - Saginomiya
03-5373-1321
Furniture Repairing and Refinishing Nakano-ku, Tokyo

Burn Repair Co., Ltd. Tohoku Office

2-15 -5
Izumi-ku, Miyagi - Nankodai
022-717-3801
Furniture Repairing and Refinishing Izumi-ku, Miyagi

Burn Repair Co., Ltd. Tokyo Office

2-2 -5
Nakano-ku, Tokyo - Saginomiya
03-5373-1301
Furniture Repairing and Refinishing Nakano-ku, Tokyo

Restore

6-25 -11
Shinjuku-ku, Tokyo - Nishi-shinjuku
03-3344-0021
Furniture Shinjuku-ku, Tokyo
3-45 -7
Nakano-ku, Tokyo - Chuo
03-3361-7988
Furniture Repairing and Refinishing Nakano-ku, Tokyo
(0)

Inaoka Shoten

5-18 -12
Ikuno-ku, Osaka - Tatsumi-minami
06-6791-1261
Furniture Repairing and Refinishing Ikuno-ku, Osaka
(0)

Kiri Tansu Kosei Morita

3-13 -19
Tsurumi-ku, Osaka - Hanaten Higashi
06-6961-0788
Furniture Repairing and Refinishing Tsurumi-ku, Osaka
(0)

Kiriichi Kagu Kiri Tansu Kosei Semmon

2-3 -9
Nishi-ku, Osaka - Chiyozaki
06-6583-6141
Furniture Repairing and Refinishing Nishi-ku, Osaka
(0)

Kitamura Kagu Kogei

2-9 -18
Nishi-ku, Osaka - Minami-horie
Furniture Repairing and Refinishing Nishi-ku, Osaka
(0)

Mizuno Tansuten

1-16 -20
Ikuno-ku, Osaka - Shinimazato
06-6752-5350
Furniture Repairing and Refinishing Ikuno-ku, Osaka
(0)
2-8 -7
Ota-ku, Tokyo - Higashi-yaguchi
03-3750-2327
Furniture Repairing and Refinishing Ota-ku, Tokyo
(0)

Sakai Isu Seisakusho

4-3 -3
Naniwa-ku, Osaka - Sakuragawa
06-6561-0313
Furniture Repairing and Refinishing Naniwa-ku, Osaka
(0)

Sayama Seisakusho Co., Ltd.

4-26 -7
Minato-ku, Tokyo - Shimbashi
03-3433-3561
Furniture Repairing and Refinishing Minato-ku, Tokyo
(0)

Suehiro Tansu-ten

1-13 -4
Ota-ku, Tokyo - Minami-senzoku
Furniture Repairing and Refinishing Ota-ku, Tokyo
(0)

Takagi Isuhari-ten

1-2 -4
Minato-ku, Osaka - Yahataya
06-6572-6491
Furniture Repairing and Refinishing Minato-ku, Osaka
(0)
3-35 -2
Koto-ku, Tokyo - Kameido
Furniture Repairing and Refinishing Koto-ku, Tokyo
(0)