create a free listing

Ikeuoryori Tomoe Fujiwaradai-ten

Restaurants Kita-ku, Hyogo Fujiwaradai-kitamachi

No reviews
Address
6 -18 Map
Place
  Route Kita-ku, Hyogo
Landline
078-982-1868
E-Mail
tomoe@tomoe-group.com
Website

Description

Ikeuoryori Tomoe Fujiwaradai-ten can be found at 6 -18 in Fujiwaradai-kitamachi district . The following is offered: Restaurants - In Kita-ku, Hyogo there are 739 other Restaurants. An overview can be found here.

Reviews

This listing was not reviewed yet:

Your review for Ikeuoryori Tomoe Fujiwaradai-ten

Give stars

More Restaurants in your neighborhood

1 -3 Chuo-ku, Fukuoka
1426 Fukai, Osaka

La Jin

4-38 -8 Setagaya-ku, Tokyo
149 -1000 Nisshin City, Aichi
465 Hanyu City, Saitama
2-7 -21 Iwatsuki City, Saitama
1691 -1 Shibukawa City, Gunma

Categories

Restaurants
078-982-1868 078-982-1868 +81789821868