Schools Others Hima and near me (128)

Akahori Nutrition College

3-1 -31
Toshima-ku, Tokyo - Mejiro
03-3953-2251
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Bros & Company

1-25 -9
Toshima-ku, Tokyo - Minami-ikebukuro
03-3982-3611
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Felica Technical Academy

3-18 -40
Toshima-ku, Tokyo - Minami-ikebukuro
03-3981-7201
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Hakubi Kyoto Kimono Gakuin

1-15 -6
Toshima-ku, Tokyo - Kita-otsuka
03-3940-1111
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Kawai Juku License School Ikebukuro School

3-13 -5
Toshima-ku, Tokyo - Minami-ikebukuro
03-3988-9781
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Kenchiku Shiryo Kenkyusha Co., Ltd. Headquarters

1-21 -7
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
03-3988-4711
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Nihon Sokudoku Kiokuho Seminar

5-8-9 -205
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Nikken Gakuin Headquarters

1-21 -7
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
03-3983-5001
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Nikken Gakuin Ikebukuro

1-21 -16
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-3971-1101
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Oguni-Gym

1-7 -1
Toshima-ku, Tokyo - Ikebukuro-hon-cho
03-3989-0368
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Sapporo Nihon Daigaku High School

5-7 -1
Kita Hiroshima City, Hokkaido - Nijigaoka
011-375-2611
Schools Kita Hiroshima City, Hokkaido

Space Design College

2-27 -8
Toshima-ku, Tokyo - Minami-ikebukuro
03-5952-0452
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Tokyo Electronics Technical College

3-6 -1
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-3982-3131
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Yutori Cobo Co., Ltd. Storage Consulting

4-13 -5
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-sugamo
03-5961-7155
Schools Others Toshima-ku, Tokyo

Access Brain Co., Ltd.

3-1 -4
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-3987-3656
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
11 -3
Minami-ku, Hiroshima - Moto-ujina-cho
082-255-9881
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)

Alex Computer School Ikebukuro School

1-14 -3
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
03-5985-8484
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
3-15-5 -707
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-3980-1081
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)

Angel Pet Academy

5 -15
Minami-ku, Hiroshima - Higashikojin-cho
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
2-7 -2
Hiroshima City
082-544-2130
Schools Others Hiroshima City
(0)
1-41 -6
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-5950-8441
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)

Atelier Imanaka

1-6 -2
Nishi-ku, Hiroshima - Kogo-naka
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
1 -24
Minami-ku, Hiroshima - Inarimachi
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)

Awane Shippo Kenkyujo

3-38 -17
Nishi-ku, Hiroshima - Koi-osako
082-273-5878
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Bonjour Family Kyoshitsu

5-10 -23
Hiroshima City
082-923-7788
Schools Others Hiroshima City
(0)
2 -15
Hiroshima City
Schools Others Hiroshima City
(0)

Chugoku Shinbun Career College

6 -78
Naka-ku, Hiroshima - Motomachi
082-502-3456
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)

Chugoku Shinbun Joho Bunka Center

2-1 -22
Naka-ku, Hiroshima - Kamiya-cho
082-247-4788
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-1 -20
Hiroshima City
082-504-0001
Schools Others Hiroshima City
(0)
3-17 -16
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
03-5950-3901
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)

Doita Gakuen Delta Life Academy

1-3 -29
Hiroshima City
Schools Others Hiroshima City
(0)
8 -21
Hiroshima City
082-248-2708
Schools Others Hiroshima City
(0)

Festa International College Hiroshima School

8 -21
Hiroshima City
0120-821-122
Schools Others Hiroshima City
(0)

For You Flower Designer & Color Coordinator Gakuin

2-27-8 -8F
Toshima-ku, Tokyo - Minami-ikebukuro
03-5979-7855
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
8 -21
Hiroshima City
082-243-1274
Schools Others Hiroshima City
(0)
3-1 -7
Hiroshima City
082-544-7600
Schools Others Hiroshima City
(0)
1-4 -4
Naka-ku, Hiroshima - Funairi Minami
082-232-1261
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)

General Therapist Academy Hiroshima

8 -21
Hiroshima City
082-248-2661
Schools Others Hiroshima City
(0)
8-25 -1
Asaminami-ku, Hiroshima - Gion
082-875-4607
Schools Others Asaminami-ku, Hiroshima
(0)
1-1 -20
Hiroshima City
082-504-0066
Schools Others Hiroshima City
(0)
1-15 -6
Toshima-ku, Tokyo - Kita-otsuka
03-3915-1148
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
1-15 -6
Toshima-ku, Tokyo - Kita-otsuka
03-3940-6681
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
1-15 -6
Toshima-ku, Tokyo - Kita-otsuka
03-3940-6721
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
5 -16
Minami-ku, Hiroshima - Nishi Kasumi-cho
082-251-4478
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
1-2 -1
Asakita-ku, Hiroshima - Kabe-higashi
082-814-3192
Schools Others Asakita-ku, Hiroshima
(0)
6-7 -11
Naka-ku, Hiroshima - Funairi Minami
082-231-9315
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-1 -1
Minami-ku, Hiroshima - Midori
082-251-0192
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Eisu Gakkan

8 -32
Naka-ku, Hiroshima - Komachi
082-241-9066
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
1 -630
Nishi-ku, Hiroshima - Furue Ue
082-271-0241
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
1-3 -27
Naka-ku, Hiroshima - Tokaichimachi
082-234-4648
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
2-11 -1
Nishi-ku, Hiroshima - Inokuchi Myojin
082-277-1003
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Interior Conference

3-7 -47
Naka-ku, Hiroshima - Sendamachi
082-241-5500
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
11 -32
Naka-ku, Hiroshima - Kami Nobori-cho
082-228-4131
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
4 -10
Nishi-ku, Hiroshima - Minami Kanonmachi
082-232-1371
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
1 -18
Minami-ku, Hiroshima - Higashi Honura-cho
082-282-2216
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
2-4 -75
Minami-ku, Hiroshima - Deshio
082-254-1421
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
1-2 -49
Naka-ku, Hiroshima - Kokutaijimachi
082-241-1537
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
2-4 -75
Minami-ku, Hiroshima - Deshio
082-251-6441
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
1-13 -1
Nishi-ku, Hiroshima - Koi Higashi
082-272-6911
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Shimin Daigaku Koza

1-4 -3
Naka-ku, Hiroshima - Kamiya-cho
082-247-1801
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-14 -1
Asakita-ku, Hiroshima - Miiri-higashi
082-818-0600
Schools Others Asakita-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Shuzan Kyoiku Center

1 -22
Naka-ku, Hiroshima - Nishi-tokaichimachi
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
3-4 -1
Kita Hiroshima City, Hokkaido - Chuo
011-372-2457
Schools Others Kita Hiroshima City, Hokkaido
(0)
1-15 -22
Toshima-ku, Tokyo - Minami-ikebukuro
03-3971-6543
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
7 -26
Naka-ku, Hiroshima - Funairi-hommachi
082-294-5251
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)

Internet Business School

2-4 -16
Nishi-ku, Hiroshima - Koi-hommachi
0120-491-680
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)

JEIS Chugoku Shibu

2-23 -36
Hiroshima City
082-254-3417
Schools Others Hiroshima City
(0)
3-15 -20
Toshima-ku, Tokyo - Komagome
03-3918-4064
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
2-21 -23
Asaminami-ku, Hiroshima - Midorii
082-870-0025
Schools Others Asaminami-ku, Hiroshima
(0)
3-7 -47
Naka-ku, Hiroshima - Sendamachi
082-541-3100
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
3-15 -26
Asakita-ku, Hiroshima - Kabe
082-814-2032
Schools Others Asakita-ku, Hiroshima
(0)
1-15 -22
Hiroshima City
082-271-1823
Schools Others Hiroshima City
(0)

Kodomo no Bunka Kenkyusho

3-2 -9
Toshima-ku, Tokyo - Mejiro
03-3951-0151
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
1-48 -10
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-3985-9801
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
1-3 -27
Naka-ku, Hiroshima - Tokaichimachi
082-234-0171
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
4754
Asaminami-ku, Hiroshima - Numata-cho Tomo
082-848-1321
Schools Others Asaminami-ku, Hiroshima
(0)
1-35 -10
Toshima-ku, Tokyo - Minami-otsuka
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
8-12 -1
Asakita-ku, Hiroshima - Ochiai Minami
082-843-1167
Schools Others Asakita-ku, Hiroshima
(0)
3-22 -1
Asakita-ku, Hiroshima - Magame
082-842-7781
Schools Others Asakita-ku, Hiroshima
(0)

Kurokami Sosaku Shugei Gakuin

3-14 -23
Hiroshima City
082-256-0557
Schools Others Hiroshima City
(0)

Madame Keiko's Rose Flower Design School

1-1 -17
Hiroshima City
082-814-2282
Schools Others Hiroshima City
(0)
1-1 -3
Naka-ku, Hiroshima - Kokutaiji-cho
082-245-1414
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)

Make-Up Studio

1 -12
Hiroshima City
Schools Others Hiroshima City
(0)

Matisse Academy Ikebukuro

2-27 -5
Toshima-ku, Tokyo - Minami-ikebukuro
03-3985-3900
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)

Meiji Sekkei Seizu Gakuen Ikebukuro School

3-30 -7
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
03-3987-3848
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
25 -1
Naka-ku, Hiroshima - Nishi-hakushima-cho
082-221-1510
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
10 -25
Hiroshima City
082-263-6791
Schools Others Hiroshima City
(0)

N.Y. Musical School

12 -4
Hiroshima City
082-297-1830
Schools Others Hiroshima City
(0)

NHK Hiroshima Culture Center Co., Ltd.

2 -10
Hiroshima City
082-242-1151
Schools Others Hiroshima City
(0)

National Chiropractic Speciality SchoolHiroshima

1-4 -8
Hiroshima City
082-506-2552
Schools Others Hiroshima City
(0)
8 -12
Minami-ku, Hiroshima - Kyobashi-cho
082-264-4343
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
3 -16
Hiroshima City
082-511-0099
Schools Others Hiroshima City
(0)
5 -4
Hiroshima City
082-245-9238
Schools Others Hiroshima City
(0)
10 -14
Hiroshima City
082-227-1916
Schools Others Hiroshima City
(0)

Nishi High School

1-2 -49
Naka-ku, Hiroshima - Kokutaijimachi
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-2 -4
Asakita-ku, Hiroshima - Kamezaki
Schools Others Asakita-ku, Hiroshima
(0)
1-10 -1
Nishi-ku, Hiroshima - Koi Higashi
082-271-1724
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
6-1 -1
Asaminami-ku, Hiroshima - Tomo-higashi
082-848-4168
Schools Others Asaminami-ku, Hiroshima
(0)

Oku Ningyo Kyoshitsu

2-8 -22
Nishi-ku, Hiroshima - Kusatsu-higashi
082-271-6924
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
2-33 -16
Asaminami-ku, Hiroshima - Gion
082-874-3081
Schools Others Asaminami-ku, Hiroshima
(0)

Otemachi Commercial High School

4-4 -4
Naka-ku, Hiroshima - Otemachi
082-241-1692
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)

Sanfrecce Hiroshima Corp.

4-10 -2
Nishi-ku, Hiroshima - Kan'on-shimmachi
082-233-3233
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
4-12 -5
Nishi-ku, Hiroshima - Kanon Shimmachi
082-232-9156
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
3-1 -33
Minami-ku, Hiroshima - Shinonome
082-890-5111
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
3-1 -33
Minami-ku, Hiroshima - Shinonome
082-890-5222
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)
1-1 -58
Minami-ku, Hiroshima - Minamimachi
082-251-6431
Schools Others Minami-ku, Hiroshima
(0)

Shiraki High School

1210 -1
Asakita-ku, Hiroshima - Shiraki-cho Akiyama
082-828-1241
Schools Others Asakita-ku, Hiroshima
(0)
1-7 -4
Hiroshima City
082-292-1861
Schools Others Hiroshima City
(0)
8 -1
Naka-ku, Hiroshima - Minamisenda Nishimachi
082-241-8291
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-9 -1
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-3982-8211
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
4-15 -13
Nishi-ku, Hiroshima - Kusunoki-cho
082-237-9331
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
3-1 -3
Hiroshima City
082-249-2011
Schools Others Hiroshima City
(0)

Spanish Cooking & Culture Academy

4-23 -2
Toshima-ku, Tokyo - Mejiro
03-3953-8414
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)

Suzugamine Gakuen

4-6 -18
Nishi-ku, Hiroshima - Inokuchi
082-278-1104
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Suzugamine Gakuen Suzugamine Girls HighSchool

4-7 -1
Nishi-ku, Hiroshima - Inokuchi
082-278-1101
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Tao Place

3-7 -5
Toshima-ku, Tokyo - Takada
03-3590-5759
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)
5-34 -1
Nishi-ku, Hiroshima - Inokuchi
082-277-9205
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Tokushima YMCA

2-29 -1
Tokushima City, Tokushima - Shimmachibashi
088-626-0035
Schools Others Tokushima City, Tokushima
(0)
3-20 -15
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
03-3987-3511
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)

Toyo Seitai Ryojutsu Senmon Gakuin

2-6 -8
Hiroshima City
082-295-3507
Schools Others Hiroshima City
(0)

Try Eight Co., Ltd.

2-27 -20
Nishi-ku, Hiroshima - Ogawachimachi
082-291-0570
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
3-11 -17
Toshima-ku, Tokyo - Takada
03-3232-0211
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)

Yamaha Music Foundation

1-1 -20
Naka-ku, Hiroshima - Kamiya-cho
082-244-3742
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)

Yasuda Girls High School

1 -41
Naka-ku, Hiroshima - Hakushima Kitamachi
082-221-3304
Schools Others Naka-ku, Hiroshima
(0)
3-3 -1
Asaminami-ku, Hiroshima - Bishamondai
082-879-4511
Schools Others Asaminami-ku, Hiroshima
(0)

Yasui Bunka Fukuso Gakuin

3-6 -1
Nishi-ku, Hiroshima - Koi-hommachi
Schools Others Nishi-ku, Hiroshima
(0)
2-52 -1
Asaminami-ku, Hiroshima - Takatori Minami
082-872-1321
Schools Others Asaminami-ku, Hiroshima
(0)

Yotsuya Kojin Academy

2-20 -7
Toshima-ku, Tokyo - Minami-otsuka
03-5976-4139
Schools Others Toshima-ku, Tokyo
(0)