Hotels Hima (154)

Hiroshima Kokusai Hotel

3 -13
Naka-ku, Hiroshima - Tatemachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima

Hotel Century 21 Hiroshima

1-1 -25
Minami-ku, Hiroshima - Matoba-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima

Hiroshima Green Hotel

1-5 -17
Naka-ku, Hiroshima - Otemachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima

Hiroshima Prince Hotel

23 -1
Minami-ku, Hiroshima - Motoujinamachi
Hotels Minami-ku, Hiroshima

Kamogawa Inn Sugamo

2-4 -7
Toshima-ku, Tokyo - Sugamo
Hotels Toshima-ku, Tokyo

Tokushima Prince Hotel

3-5 -1
Tokushima City, Tokushima - Bandai-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
3 -108
Tokushima City, Tokushima - Saiwai-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)
1 -5
Minami-ku, Hiroshima - Matsubara-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)
3-5 -14
Toshima-ku, Tokyo - Mejiro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)
6 -78
Naka-ku, Hiroshima - Motomachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
2 -21
Tokushima City, Tokushima - Ichiban-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

ARK Hotel Hiroshima

1 -45
Minami-ku, Hiroshima - Nishikojinmachi
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Alpha-1 Mishima

12 -6
Mishima City, Shizuoka - Ichiban-cho
Hotels Mishima City, Shizuoka
(0)

Annex Mizuho

1 -119
Tokushima City, Tokushima - Tomidabashi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Aoi Grand Hotel

1-31 -13
Toshima-ku, Tokyo - Minami-otsuka
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Apa Hotel Tokyo Itabashi

4-47 -1
Toshima-ku, Tokyo - Kami-ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Arifuku Business Hotel

6 -6
Minami-ku, Hiroshima - Enkobashi-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Ark Hotel Tokyo

3-5 -5
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)
2-62 -2
Toshima-ku, Tokyo - Ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Aster Plaza

4 -17
Naka-ku, Hiroshima - Kakomachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Avanty Business Hotel

1 -20
Tokushima City, Tokushima - Higashi-daikumachi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel Aege

5 -16
Tokushima City, Tokushima - Yoshino-hon-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel Echihisa

1 -22
Tokushima City, Tokushima - Tomidahama
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel Eigetsu

10 -8
Tokushima City, Tokushima - Sako-niban-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel Fujishima

2 -59
Tokushima City, Tokushima - Tomidabashi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel Fuku

2-7 -12
Miyoshi City, Hiroshima - Tokaichi-naka
Hotels Miyoshi City, Hiroshima
(0)

Business Hotel Hamayoshi

2 -19
Tokushima City, Tokushima - Minami-uchimachi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)
1-13 -5
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)
7-11-19 -8
Asakita-ku, Hiroshima - Kabe
Hotels Asakita-ku, Hiroshima
(0)

Business Hotel Kankokukan

2-69 -11
Toshima-ku, Tokyo - Ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Business Hotel Million City

3-2 -24
Naka-ku, Hiroshima - Otemachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Business Hotel Mishima

9 -17
Mishima City, Shizuoka - Kotobuki-cho
Hotels Mishima City, Shizuoka
(0)

Business Hotel Nakazu

3-26 -3
Tokushima City, Tokushima - Nakazu-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel New Taka

2490 -1
Miyoshi City, Hiroshima - Awayamachi
Hotels Miyoshi City, Hiroshima
(0)

Business Hotel Rich

4-17 -26
Asakita-ku, Hiroshima - Kabe-minami
Hotels Asakita-ku, Hiroshima
(0)

Business Hotel Sasada

1 -9
Tokushima City, Tokushima - Tomida-hama
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)
3 -8
Tokushima City, Tokushima - Torimachi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)
2-15 -1
Tokushima City, Tokushima - Higashi-semba
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel Shikoku

2 -5
Tokushima City, Tokushima - Naka-torimachi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business Hotel Sun Pearl

1 -86
Tokushima City, Tokushima - Tomidabashi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Business in Mishimaya

1-2 -27
Minami-ku, Hiroshima - Ujinakaigan
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Capsule in Hiroshima

4 -6
Naka-ku, Hiroshima - Yagenbori
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Central Business Hotel

12 -6
Mishima City, Shizuoka - Shiba-hon-cho
Hotels Mishima City, Shizuoka
(0)

Century Plaza Hotel

1-46 -1
Tokushima City, Tokushima - Minami-showa-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)
14 -7
Naka-ku, Hiroshima - Nobori-cho
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
2-3 -1
Toshima-ku, Tokyo - Ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Confort Hotel Hiroshima

3 -17
Naka-ku, Hiroshima - Komachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-42 -8
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Harada Business Ryokan

1-3 -19
Naka-ku, Hiroshima - Honkawa-cho
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hatoya Hotel

2-56 -2
Toshima-ku, Tokyo - Ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Hiroshima Business Hotel

10 -32
Minami-ku, Hiroshima - Matsubara-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Central Hotel

1 -8
Naka-ku, Hiroshima - Kanayama-cho
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Diamond Hotel

2-4 -6
Nishi-ku, Hiroshima - Kanonshimmachi
Hotels Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Ekimae Green Hotel

10 -27
Minami-ku, Hiroshima - Matsubara-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Grand Intelligent Hotel

1 -4
Minami-ku, Hiroshima - Kyobashi-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Intelligent Hotel

3 -36
Minami-ku, Hiroshima - Higashikojin-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Intelligent Hotel Annex

3 -27
Minami-ku, Hiroshima - Inarimachi
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Kanko Hotel Kageta

2-6 -14
Nishi-ku, Hiroshima - Yokogawa-cho
Hotels Nishi-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Koseinenkin Kaikan

3 -3
Naka-ku, Hiroshima - Kakomachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Pacific Hotel

8 -16
Naka-ku, Hiroshima - Kamihatchobori
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
9 -17
Minami-ku, Hiroshima - Kinya-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)
10 -1
Naka-ku, Hiroshima - Mikawa-cho
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hiroshima Washington Hotel Plaza

6 -10
Naka-ku, Hiroshima - Tanakamachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
6 -24
Naka-ku, Hiroshima - Tanakamachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
4 -6
Mishima City, Shizuoka - Chuo-cho
Hotels Mishima City, Shizuoka
(0)

Hotel Astoria

2-26 -1
Tokushima City, Tokushima - Ichiban-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Hotel Cosmos

2-35 -4
Tokushima City, Tokushima - Chuo-dori
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Hotel Generas Hiroshima Dai 1

10 -17
Naka-ku, Hiroshima - Kanayama-cho
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-30 -7
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Hotel Grand Palace Tokushima

1-60 -1
Tokushima City, Tokushima - Terashima-hommachi-nishi
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)
2-43 -4
Toshima-ku, Tokyo - Minami-otsuka
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Hotel Hokke Club Hiroshima

7 -7
Naka-ku, Hiroshima - Nakamachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
7 -14
Hiroshima City
Hotels Hiroshima City
(0)
2 -14
Minami-ku, Hiroshima - Hijiyama-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hotel Kameman

9 -6
Naka-ku, Hiroshima - Fukuromachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hotel Marston Green

1-12 -1
Tokushima City, Tokushima - Ryogoku-hon-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Hotel Matsuya

4 -5
Minami-ku, Hiroshima - Matsubara-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)
2-20 -6
Toshima-ku, Tokyo - Kita-otsuka
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Hotel Mentels Sugamo

1-12 -3
Toshima-ku, Tokyo - Sugamo
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Hotel Nakamuraso

6714
Kushima City, Miyazaki - Nishikata
Hotels Kushima City, Miyazaki
(0)

Hotel New Ginkaku

8 -19
Minami-ku, Hiroshima - Kyobashi-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hotel New Hiroden

14 -9
Minami-ku, Hiroshima - Osuga-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)

Hotel New Kanoya

1 -13
Mishima City, Shizuoka - Hirokoji-cho
Hotels Mishima City, Shizuoka
(0)
3-13 -13
Asakita-ku, Hiroshima - Kabe-minami
Hotels Asakita-ku, Hiroshima
(0)

Hotel New Star Ikebukuro

2-61 -6
Toshima-ku, Tokyo - Ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Hotel Ohedo

2-68 -5
Toshima-ku, Tokyo - Ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)

Hotel Pao

3 -12
Naka-ku, Hiroshima - Kanayama-cho
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hotel Ran

2-3 -15
Naka-ku, Hiroshima - Otemachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hotel Rich

2-36 -1
Asakita-ku, Hiroshima - Kabe
Hotels Asakita-ku, Hiroshima
(0)
3 -55
Tokushima City, Tokushima - Saiwai-cho
Hotels Tokushima City, Tokushima
(0)

Hotel Shall Namiki

3 -8
Naka-ku, Hiroshima - Mikawa-cho
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hotel Shomeikan

11 -14
Mishima City, Shizuoka - Ichiban-cho
Hotels Mishima City, Shizuoka
(0)

Hotel Shoumeikan

11 -4
Mishima City, Shizuoka - Ichiban-cho
Hotels Mishima City, Shizuoka
(0)
14 -1
Naka-ku, Hiroshima - Hatchobori
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hotel Sun City Ikebukuro

1-29 -1
Toshima-ku, Tokyo - Nishi-ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)
10 -12
Minami-ku, Hiroshima - Matsubara-cho
Hotels Minami-ku, Hiroshima
(0)
3-3 -1
Naka-ku, Hiroshima - Otemachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)
1-39 -4
Toshima-ku, Tokyo - Higashi-ikebukuro
Hotels Toshima-ku, Tokyo
(0)
5 -20
Naka-ku, Hiroshima - Funairimachi
Hotels Naka-ku, Hiroshima
(0)

Hotel West

22 -2
Nishi-ku, Hiroshima - Kusatsu-hamamachi
Hotels Nishi-ku, Hiroshima
(0)