Churches Christian Chō (118)

2 -1
Kizu-cho, Kyoto - Saganaka Shimizu
Churches Christian Kizu-cho, Kyoto
(0)
6 -5
Morimoto-cho, Kyoto - Shimomorimoto
Churches Christian Morimoto-cho, Kyoto
(0)
11 -3
Terado-cho, Kyoto - Shibukawa
Churches Christian Terado-cho, Kyoto
(0)
7 -55
Ogura-cho, Kyoto - Horiike
Churches Christian Ogura-cho, Kyoto
(0)
569
Gokasho-cho, Shiga - Kondo
Churches Christian Gokasho-cho, Shiga
(0)

A Grain of Wheat

33 -29
Ogura-cho, Kyoto - Kaguraden
Churches Christian Ogura-cho, Kyoto
(0)

Ayabe Kirisuto Fukuin Kyokai

21
Shinguji-cho, Kyoto - Higashitani
Churches Christian Shinguji-cho, Kyoto
(0)
4-11 -16
Kanan-cho, Osaka - Taiho
Churches Christian Kanan-cho, Osaka
(0)
2733
Amino-cho, Kyoto - Amino
Churches Christian Amino-cho, Kyoto
(0)

Catholic Aosagaura Church

1241
Kamigoto-cho, Nagasaki - Namago
Churches Christian Kamigoto-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Chuchi Church

991
Shinuonome-cho, Nagasaki - Tsuwazakigo
Churches Christian Shinuonome-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Church in Japan, Ikuno

619
Ikunocho, Hyogo - Kuchiganaya
Churches Christian Ikunocho, Hyogo
(0)
57
Kakogawa-cho, Hyogo - Kimura
Churches Christian Kakogawa-cho, Hyogo
(0)

Catholic Church in Japan, Kaseda

535
Katsuragi-cho, Wakayama - Kaseda Naka
Churches Christian Katsuragi-cho, Wakayama
(0)
2240
Misaki-cho, Osaka - Fuke
Churches Christian Misaki-cho, Osaka
(0)
597 -4
Inagawacho, Hyogo - Hara
Churches Christian Inagawacho, Hyogo
(0)
2847
Sayo-cho, Hyogo - Sayo
Churches Christian Sayo-cho, Hyogo
(0)

Catholic Doinoura Church

849 -3
Wakamatsu-cho, Nagasaki - Wakamatsugo
Churches Christian Wakamatsu-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Hamakushi Church

724
Narao-cho, Nagasaki - Iwase-urago
Churches Christian Narao-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Hiradoguchi Church

478 -1
Tabira-cho, Nagasaki - Yamauchimen
Churches Christian Tabira-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Imari Church

117
Niri-cho, Saga - Hachiyagarami
Churches Christian Niri-cho, Saga
(0)

Catholic Imochiura Church

1243
Tamanoura-cho, Nagasaki - Tamanourago
Churches Christian Tamanoura-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Iwataki Church

2398 -1
Iwataki-cho, Kyoto - Hamamachi
Churches Christian Iwataki-cho, Kyoto
(0)
458
Miiraku-cho, Nagasaki - Kaitsugo
Churches Christian Miiraku-cho, Nagasaki
(0)
810 -4
Kaya-cho, Kyoto - Kaya
Churches Christian Kaya-cho, Kyoto
(0)

Catholic Kiri Church

357
Wakamatsu-cho, Nagasaki - Kirifurusatogo
Churches Christian Wakamatsu-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Konagai Church

2747
Konagai-cho, Nagasaki - Todakemyo
Churches Christian Konagai-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Koyagi Church

409 -1
Koyagi-cho, Nagasaki
Churches Christian Koyagi-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Kozaki Church

412
Kosaza-cho, Nagasaki - Kusudomarimen
Churches Christian Kosaza-cho, Nagasaki
(0)
1358
Sotome-cho, Nagasaki - Kurosaki-shimo-kurosakigo
Churches Christian Sotome-cho, Nagasaki
(0)
1767
Chinzei-cho, Saga - Madarashima
Churches Christian Chinzei-cho, Saga
(0)

Catholic Magome Church

617
Iojima-cho, Nagasaki - Okinoshima
Churches Christian Iojima-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Maruo Church

940
Shinuonome-cho, Nagasaki - Maruogo
Churches Christian Shinuonome-cho, Nagasaki
(0)
495
Kamigoto-cho, Nagasaki - Imazatogo
Churches Christian Kamigoto-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Miiraku Church

1420
Miiraku-cho, Nagasaki - Takego
Churches Christian Miiraku-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Mineyama Church

661
Mineyama-cho, Kyoto - Chitose
Churches Christian Mineyama-cho, Kyoto
(0)

Catholic Mizunoura Church

1644
Kishiku-cho, Nagasaki - Kishikugo
Churches Christian Kishiku-cho, Nagasaki
(0)
82 -2
Momoyama-cho, Kyoto City - Taichoro
Churches Christian Momoyama-cho, Kyoto City
(0)

Catholic Nagayo Church

2035 -4
Nagayo-cho, Nagasaki - Yoshimutago
Churches Christian Nagayo-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Naru Church

395
Naru-cho, Nagasaki - Urago
Churches Christian Naru-cho, Nagasaki
(0)
206
Mikuriya-cho, Nagasaki - Komenoyamamen
Churches Christian Mikuriya-cho, Nagasaki
(0)
1-19 -3
Kawai-cho, Nara - Nakayamadai
Churches Christian Kawai-cho, Nara
(0)
4617
Oshima-cho, Nagasaki - Odao
Churches Christian Oshima-cho, Nagasaki
(0)
2151 -2
Kamigoto-cho, Nagasaki - Aokatago
Churches Christian Kamigoto-cho, Nagasaki
(0)
2633
Sotome-cho, Nagasaki - Kurosaki Nishishitsugo
Churches Christian Sotome-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Sone Church

1028
Shinuonome-cho, Nagasaki - Kogushigo
Churches Christian Shinuonome-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Tabira Church

19
Tabira-cho, Nagasaki - Kotedamen
Churches Christian Tabira-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Tainoura Church

326
Arikawa-cho, Nagasaki - Tainourago
Churches Christian Arikawa-cho, Nagasaki
(0)
8281
Takeo-cho, Saga - Tomioka
Churches Christian Takeo-cho, Saga
(0)

Catholic Tango Omiya Church

2176 -1
Omiya-cho, Kyoto - Suki
Churches Christian Omiya-cho, Kyoto
(0)

Catholic Tano Church

9306 -8
Tano-cho, Miyazaki - Otsu
Churches Christian Tano-cho, Miyazaki
(0)
606 -1
Togitsu-cho, Nagasaki - Hamadago
Churches Christian Togitsu-cho, Nagasaki
(0)

Catholic Yamada Church

1369
Ikitsuki-cho, Nagasaki - Yamadamen
Churches Christian Ikitsuki-cho, Nagasaki
(0)
13 -1
Keihoku-cho, Kyoto - To-miyanokami
Churches Christian Keihoku-cho, Kyoto
(0)
1868 -1
Yobuko-cho, Saga - Tononoura
Churches Christian Yobuko-cho, Saga
(0)
3090 -4
Yonabaru-cho, Okinawa - Yonabaru
Churches Christian Yonabaru-cho, Okinawa
(0)
41 -1
Takaki-cho, Nagasaki - Kozukuramyo
Churches Christian Takaki-cho, Nagasaki
(0)

Hill of Hope Church

6-11 -1
Toyonocho, Osaka - Kibogaoka
Churches Christian Toyonocho, Osaka
(0)

Ikeru Christ Ichibaku Minamiosaka Church

2-20 -16
Kumatori-cho, Osaka - Okubo Kita
Churches Christian Kumatori-cho, Osaka
(0)

Japan Gospel Fellowship Koyo Bible Church

5 -15
Mozume-cho, Kyoto - Deguchi
Churches Christian Mozume-cho, Kyoto
(0)
57 -5
Shino-cho, Kyoto - Johoji Tsuchitori
Churches Christian Shino-cho, Kyoto
(0)
10
Hatano-cho, Kyoto - Hirono-hirai
Churches Christian Hatano-cho, Kyoto
(0)
3-5 -39
Kumatori-cho, Osaka - Ogaito
Churches Christian Kumatori-cho, Osaka
(0)
20
Mizuho-cho, Kyoto - Shitsumi-nishimaruo
Churches Christian Mizuho-cho, Kyoto
(0)

Mineyama Christ Church

898
Mineyama-cho, Kyoto - Sugitani
Churches Christian Mineyama-cho, Kyoto
(0)
2598 -7
Misakicho, Osaka - Tanagawa-tanigawa
Churches Christian Misakicho, Osaka
(0)
38 -156
Momoyama-cho, Kyoto City - Oshima
Churches Christian Momoyama-cho, Kyoto City
(0)
11-9 -15
Kamo-cho, Kyoto - Nagamodai
Churches Christian Kamo-cho, Kyoto
(0)

Nihon Jesus Christ Kyodan Nose Church

870
Nosecho, Osaka - Shukuno
Churches Christian Nosecho, Osaka
(0)
238 -3
Nosecho, Osaka - Kuragaki
Churches Christian Nosecho, Osaka
(0)
87
Aono-cho, Kyoto - Hatase
Churches Christian Aono-cho, Kyoto
(0)

Tannowa Bible Church

838 -1
Misaki-cho, Osaka - Tannowa
Churches Christian Misaki-cho, Osaka
(0)
5-737 -17
Toyono-cho, Osaka - Kofudai
Churches Christian Toyono-cho, Osaka
(0)
11 -20
Ogura-cho, Kyoto - Nishiyama
Churches Christian Ogura-cho, Kyoto
(0)
709 -1
Asago-cho, Hyogo - Nii
Churches Christian Asago-cho, Hyogo
(0)

United Church of Christ in Japan, The Awaji Mihara Dendosho

423 -1
Mihara-cho, Hyogo - Ichiichi
Churches Christian Mihara-cho, Hyogo
(0)

United Church of Christ in Japan, The Fukusaki Church

229 -4
Fukusaki-cho, Hyogo - Fukuda
Churches Christian Fukusaki-cho, Hyogo
(0)
112 -2
Kakogawa-cho, Hyogo - Kimura
Churches Christian Kakogawa-cho, Hyogo
(0)
33 -1
Shingu-cho, Hyogo - Shingu
Churches Christian Shingu-cho, Hyogo
(0)
1557 -2
Hasami-cho, Nagasaki - Orishiki Sego
Churches Christian Hasami-cho, Nagasaki
(0)

United Church of Christ in Japan, The Hiroishi Church

239
Goshiki-cho, Hyogo - Hiroishi-naka
Churches Christian Goshiki-cho, Hyogo
(0)

United Church of Christ in Japan, The Hiroshima Fuchu Church

1-2 -10
Fuchu-cho, Hiroshima - Mokage
Churches Christian Fuchu-cho, Hiroshima
(0)

United Church of Christ in Japan, The Ikuno Church

1944
Ikuno-cho, Hyogo - Kuchiganaya
Churches Christian Ikuno-cho, Hyogo
(0)

United Church of Christ in Japan, The Imari Church

46
Imari-cho-otsu, Saga - Aioi-cho
Churches Christian Imari-cho-otsu, Saga
(0)
446 -41
Iwade-cho, Wakayama - Nakakuro
Churches Christian Iwade-cho, Wakayama
(0)

United Church of Christ in Japan, The Kiinagashima Church

2484 -1
Kiinagashima-cho, Mie - Higashinagashima
Churches Christian Kiinagashima-cho, Mie
(0)

United Church of Christ in Japan, The Kikai Church

154
Kikai-cho, Kagoshima - Wan
Churches Christian Kikai-cho, Kagoshima
(0)

United Church of Christ in Japan, The Kinan Church

930 -1
Nachikatsuura-cho, Wakayama - Shimosato
Churches Christian Nachikatsuura-cho, Wakayama
(0)

United Church of Christ in Japan, The Kinosaki Church

300
Kinosaki-cho, Hyogo - Yushima
Churches Christian Kinosaki-cho, Hyogo
(0)
2-1 -2
Kumatori-cho, Osaka - Sakuragaoka
Churches Christian Kumatori-cho, Osaka
(0)

United Church of Christ in Japan, The Maruoka Church

1 -104
Maruoka-cho, Fukui - Kita-yokoji
Churches Christian Maruoka-cho, Fukui
(0)
45
Mikage-cho, Kobe City - Gunge Okura
Churches Christian Mikage-cho, Kobe City
(0)

United Church of Christ in Japan, The Miyajimaguchi Church

3-15 -14
Ono-cho, Hiroshima - Miyajimaguchi Nishi
Churches Christian Ono-cho, Hiroshima
(0)
7
Monobe-cho, Kyoto - Minamimaeda
Churches Christian Monobe-cho, Kyoto
(0)
25
Kaide-cho, Kyoto - Yamahata
Churches Christian Kaide-cho, Kyoto
(0)

United Church of Christ in Japan, The Narimatsu Dendosho

797 -1
Hikami-cho, Hyogo - Joraku
Churches Christian Hikami-cho, Hyogo
(0)

United Church of Christ in Japan, The Nishihara Church

76
Nishihara-cho, Okinawa - Goya
Churches Christian Nishihara-cho, Okinawa
(0)

United Church of Christ in Japan, The Nishiyamato Church

6-15 -36
Sango-cho, Nara - Seya Higashi
Churches Christian Sango-cho, Nara
(0)
501
2-21 Taiyuji-cho, Osaka City
Churches Christian 2-21 Taiyuji-cho, Osaka City
(0)

United Church of Christ in Japan, The Sakai Kawajiri Church

3-1 -13
O-cho, Osaka - Nishi
Churches Christian O-cho, Osaka
(0)