Schools Others Bu and near me (86)

Akasaka Koryori Senmon Gakuin

3-3 -6F
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
03-3462-5037
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Aoyama Community College

21 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
03-3476-1313
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Colorist School Wam I.C.I

6-25-8 -610
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3406-9181
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Dale Carnegie Training

1-11 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3470-7377
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Galu Detective School

2-23 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
0120-636-007
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Harajuku Togasha

1-11 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3796-3013
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Japan Jewelry Academy

1-30 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3370-3481
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Japan Video Translation Academy

52 -16
Shibuya-ku, Tokyo - Moto-yoyogi-cho
03-3469-5959
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Lezaty Co., Ltd.

6-19 -16
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3797-3588
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Maycraft Aoyama

4-3-15 -202
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-5474-0630
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Nakano School of Business Shibuya

1-10 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Hommachi
03-5388-6321
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Nihon Sokudoku Kiokuho Seminar ShinjukuSchool

2-7-2 -701
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3373-1831
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Padi Japan

1-20 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
03-5721-1731
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Promix Entertainment Academy

1-10 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Jin'nan
03-3462-0744
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Rhythmic Kung-fu World Co., Ltd.

2-19-3 -425
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-3780-2448
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Tarim Uranai Senmon Gakuin

1-7 -2
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3746-1333
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Tokyo License Gakuin

2-10 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-5458-4530
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Yoyogi Bunka Gakuen Co., Ltd.

1-30 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Hatagaya
03-3460-7321
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
1-21 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Sendagaya
03-5414-7007
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Aden Chokin Kyoshitsu

1-12 -22
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
03-3400-0919
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-1 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
03-5469-5611
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-29 -8
Shibuya-ku, Tokyo - Higashi
03-3406-5050
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-18 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3401-2249
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
12 -3
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
03-5458-5477
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-26 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3423-9090
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Bi Produce Ladies School

1-31-10 -301
Shibuya-ku, Tokyo - Tomigaya
03-5454-2877
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Bunka Fashion College

3-22 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3299-2211
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-24 -8
Bunkyo-ku, Tokyo - Sekiguchi
03-3235-1573
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
1-30 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3370-8167
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Foot Therapist Training School

1-2-11 -4F
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
03-5725-5233
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
5-6 -1
Bunkyo-ku, Tokyo - Koishikawa
03-5395-1331
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Function Co., Ltd. Business Course

1-10 -5
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-5428-3113
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Global Training Corp.

4-5 -23
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu
03-5793-3616
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-14-16 -4F
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
03-5469-2501
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Hashimoto Shuzan School

2-20 -3
Bunkyo-ku, Tokyo - Yayoi
03-3811-6456
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
52 -16
Shibuya-ku, Tokyo - Moto-yoyogi-cho
03-3469-7373
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
5-29 -2
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3499-0300
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-15-1 -907
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-5456-1808
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-47 -19
Shibuya-ku, Tokyo - Uehara
03-3481-8044
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-2 -19
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
03-3711-4050
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Japan China Health Medical Center

1-5 -3
Bunkyo-ku, Tokyo - Koraku
03-3814-6767
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Japan Ox-Bridge Co., Ltd.

1-1 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
03-5469-5600
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Japan Photo Club Nazca

1-14-32 -307
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3402-5925
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Japan Videoartist School

5-20 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Sendagaya
03-5368-1691
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-9 -10
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-3462-5211
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-9 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-1 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Higashi
03-3409-1771
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-19 -13
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-5414-2531
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

KT2 Beauty School

6-31-21 -504
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Kinder House

2-36 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3370-9792
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-17 -8
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-nishi
03-3464-6056
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-19-15 -501
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
31 -15
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
03-3464-6281
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

MI Japan

1-16 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-3476-1597
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-8 -3
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-3464-2550
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Mauve Pressed Flower Design School

20 -20
Shibuya-ku, Tokyo - Daikan'yama-cho
03-3477-0465
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
41 -8
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
03-3477-1681
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
22 -20
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
03-5489-3474
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-12 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Kita-aoyama
03-3797-3311
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
4-30 -2
Bunkyo-ku, Tokyo - Hakusan
03-3812-0651
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
2-22-5 -403
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3299-5538
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-38 -2
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3373-2851
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-12 -23
Bunkyo-ku, Tokyo - Nishikata
03-5684-0124
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
1-5 -3
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
03-3402-3634
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Relaxation Business School

2-10 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
0120-090-953
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-11 -9
Shibuya-ku, Tokyo - Nishihara
03-5454-1234
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-1-2 -206
Bunkyo-ku, Tokyo - Koishikawa
03-5805-3251
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
5-31 -10
Bunkyo-ku, Tokyo - Hakusan
03-5684-4181
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
1-22 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
03-3462-6236
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-51 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Hatsudai
03-5351-2900
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Shibuya Jewelry School

11 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
03-3496-7116
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Soleil Soccer School

5-21 -11
Bunkyo-ku, Tokyo - Koishikawa
03-3811-0510
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Suzunoya Kimono Gakuin Shibuya School

3-10 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
03-5485-4740
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

TOP Takken Gakuin Shibuya School

2-19 -15
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
03-3498-0350
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
24 -10
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
03-3463-2222
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
4-15 -9
Bunkyo-ku, Tokyo - Hongo
03-3814-8761
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Tokyo Sangyo Gijutsu Kyoiku Center

7-1 -705
Shibuya-ku, Tokyo - Uguisudani-cho
03-3464-0359
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-27 -13
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3370-7722
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Total Creative College

1-9 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Hatsudai
03-3375-3198
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Tsuda Jukukai Institute

1-18 -24
Shibuya-ku, Tokyo - Sendagaya
03-3402-7331
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3 -5
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
03-5457-2266
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Vantan Careerschool Shibuya

3 -5
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
03-5458-2707
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-9 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
03-5704-2111
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
4-22 -10
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu
03-5420-3632
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-32 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3379-0413
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-28 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
03-3379-5221
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)