Schools Others Bu (86)

Akasaka Koryori Senmon Gakuin

3-3 -6F
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Aoyama Community College

21 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Colorist School Wam I.C.I

6-25-8 -610
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Harajuku Togasha

1-11 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Lezaty Co., Ltd.

6-19 -16
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Maycraft Aoyama

4-3-15 -202
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Promix Entertainment Academy

1-10 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Jin'nan
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Rhythmic Kung-fu World Co., Ltd.

2-19-3 -425
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Yoyogi Bunka Gakuen Co., Ltd.

1-30 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Hatagaya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Dale Carnegie Training

1-11 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Galu Detective School

2-23 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Japan Jewelry Academy

1-30 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Japan Video Translation Academy

52 -16
Shibuya-ku, Tokyo - Moto-yoyogi-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Nakano School of Business Shibuya

1-10 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Hommachi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Nihon Sokudoku Kiokuho Seminar ShinjukuSchool

2-7-2 -701
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Padi Japan

1-20 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Tarim Uranai Senmon Gakuin

1-7 -2
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo

Tokyo License Gakuin

2-10 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
1-21 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Sendagaya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-1 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-26 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
52 -16
Shibuya-ku, Tokyo - Moto-yoyogi-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-47 -19
Shibuya-ku, Tokyo - Uehara
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-2 -19
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-17 -8
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-nishi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
22 -20
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-12 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Kita-aoyama
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-11 -9
Shibuya-ku, Tokyo - Nishihara
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-1-2 -206
Bunkyo-ku, Tokyo - Koishikawa
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
1-22 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Aden Chokin Kyoshitsu

1-12 -22
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-29 -8
Shibuya-ku, Tokyo - Higashi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3-18 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
12 -3
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Bi Produce Ladies School

1-31-10 -301
Shibuya-ku, Tokyo - Tomigaya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Bunka Fashion College

3-22 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-24 -8
Bunkyo-ku, Tokyo - Sekiguchi
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
1-30 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Foot Therapist Training School

1-2-11 -4F
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
5-6 -1
Bunkyo-ku, Tokyo - Koishikawa
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Function Co., Ltd. Business Course

1-10 -5
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Global Training Corp.

4-5 -23
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-14-16 -4F
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Hashimoto Shuzan School

2-20 -3
Bunkyo-ku, Tokyo - Yayoi
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
5-29 -2
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-15-1 -907
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Japan China Health Medical Center

1-5 -3
Bunkyo-ku, Tokyo - Koraku
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Japan Ox-Bridge Co., Ltd.

1-1 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Japan Photo Club Nazca

1-14-32 -307
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Japan Videoartist School

5-20 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Sendagaya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-9 -10
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-9 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-1 -11
Shibuya-ku, Tokyo - Higashi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-19 -13
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

KT2 Beauty School

6-31-21 -504
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Kinder House

2-36 -4
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-19-15 -501
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
31 -15
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

MI Japan

1-16 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-8 -3
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Mauve Pressed Flower Design School

20 -20
Shibuya-ku, Tokyo - Daikan'yama-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
41 -8
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
4-30 -2
Bunkyo-ku, Tokyo - Hakusan
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
2-22-5 -403
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-38 -2
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
2-12 -23
Bunkyo-ku, Tokyo - Nishikata
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
1-5 -3
Shibuya-ku, Tokyo - Jingu-mae
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Relaxation Business School

2-10 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Dogenzaka
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
5-31 -10
Bunkyo-ku, Tokyo - Hakusan
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)
1-51 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Hatsudai
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Shibuya Jewelry School

11 -6
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Soleil Soccer School

5-21 -11
Bunkyo-ku, Tokyo - Koishikawa
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Suzunoya Kimono Gakuin Shibuya School

3-10 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

TOP Takken Gakuin Shibuya School

2-19 -15
Shibuya-ku, Tokyo - Shibuya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
24 -10
Shibuya-ku, Tokyo - Sakuragaoka-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
4-15 -9
Bunkyo-ku, Tokyo - Hongo
Schools Others Bunkyo-ku, Tokyo
(0)

Tokyo Sangyo Gijutsu Kyoiku Center

7-1 -705
Shibuya-ku, Tokyo - Uguisudani-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-27 -13
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Total Creative College

1-9 -12
Shibuya-ku, Tokyo - Hatsudai
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Tsuda Jukukai Institute

1-18 -24
Shibuya-ku, Tokyo - Sendagaya
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
3 -5
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)

Vantan Careerschool Shibuya

3 -5
Shibuya-ku, Tokyo - Udagawa-cho
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-9 -14
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu-minami
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
4-22 -10
Shibuya-ku, Tokyo - Ebisu
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-32 -1
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)
1-28 -7
Shibuya-ku, Tokyo - Yoyogi
Schools Others Shibuya-ku, Tokyo
(0)