Precision Instruments Ana (92)

Dynamic Tools Corp. Tokyo Br.

365-1 -2F
Kohoku-ku, Kanagawa - Mamedo-cho
045-545-5531
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa

Helix Technology K.K

2-3 -1
Nishi-ku, Kanagawa - Minato Mirai
045-682-5472
Precision Instruments Nishi-ku, Kanagawa

Megatorr Corporation

3-1 -4
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yokohama
045-476-0033
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa

Shimaya Kogyo Co., Ltd.

3421 -31
Hiratsuka City, Kanagawa - Okami
0463-55-0718
Precision Instruments Hiratsuka City, Kanagawa

Technol Seven Co., Ltd.

25 -16
Nishi-ku, Kanagawa - Tobe-hon-cho
045-322-0851
Precision Instruments Nishi-ku, Kanagawa

AP Seiki Co., Ltd.

2480 -1
Fujisawa City, Kanagawa - Kuzuhara
Precision Instruments Fujisawa City, Kanagawa
(0)

Abe Seiko Co., Ltd.

4-1 -9
Saiwai-ku, Kanagawa - Tode
044-544-0209
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Akashi Corp.

3286
Tsuzuki-ku, Kanagawa - Ikonobe-cho
045-932-5455
Precision Instruments Tsuzuki-ku, Kanagawa
(0)

Annaka Co., Ltd. Nippa Kojo

1218
Kohoku-ku, Kanagawa - Nippa-cho
045-543-1510
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Aporo Kogaku Co., Ltd.

915 -2
Takatsu-ku, Kanagawa - Shimo-sakunobe
Precision Instruments Takatsu-ku, Kanagawa
(0)

Barogue International Inc.

3-14 -2
Naka-ku, Kanagawa - Furo-cho
045-662-0072
Precision Instruments Naka-ku, Kanagawa
(0)

Daishin Seiko Co., Ltd.

1-2 -19
Yokosuka City, Kanagawa - Uchikawa
046-835-0506
Precision Instruments Yokosuka City, Kanagawa
(0)

Edelschnitt Gmb H

484 -2
Isehara City, Kanagawa - Itado
0463-94-2244
Precision Instruments Isehara City, Kanagawa
(0)

First Koki Co., Ltd.

1732
Saiwai-ku, Kanagawa - Ogura
044-599-7821
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Fuji Technica

1-33 -25
Kanagawa-ku, Kanagawa - Irie
045-435-1221
Precision Instruments Kanagawa-ku, Kanagawa
(0)

Gastec Co.

6431
Ayase City, Kanagawa - Fukaya
0467-79-3910
Precision Instruments Ayase City, Kanagawa
(0)

Giken Kogyo Co., Ltd.

2-23 -1
Yamato City, Kanagawa - Shibuya
046-267-3601
Precision Instruments Yamato City, Kanagawa
(0)

Hakatajima Seisakusho

2897 -2
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yoshida-cho
045-542-1884
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Herz Industry Co., Ltd.

5 -1
Kanagawa-ku, Kanagawa - Sakae-cho
045-450-2211
Precision Instruments Kanagawa-ku, Kanagawa
(0)

Hi-mec Co., Ltd.

6-22 -13
Fujisawa City, Kanagawa - Ishikawa
0466-89-3793
Precision Instruments Fujisawa City, Kanagawa
(0)

Hi-tec Seiko Co., Ltd.

288 -1
Hanamigawa-ku, Chiba - Chigusa-cho
043-258-5131
Precision Instruments Hanamigawa-ku, Chiba
(0)

Iida Seiki Co., Ltd. Odawara Br.

707 -59
Odawara City, Kanagawa - Renshoji
0465-36-9889
Precision Instruments Odawara City, Kanagawa
(0)

Imari Seiko Co., Ltd.

913
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yoshida-cho
045-541-0685
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Inaba Seisakusho

2 -76
Saiwai-ku, Kanagawa - Furuichiba
044-522-7221
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Inter Tec Corp.

1-17 -20
Takatsu-ku, Kanagawa - Sakado
044-850-3781
Precision Instruments Takatsu-ku, Kanagawa
(0)

Ito Seiki Seisakusho Ltd.

853 -5
Asahi-ku, Kanagawa - Kami-shirane-cho
045-951-1457
Precision Instruments Asahi-ku, Kanagawa
(0)

JB Tech Co., Ltd. Keihin Center

26 -12
Seya-ku, Kanagawa - Meguro-cho
045-923-1684
Precision Instruments Seya-ku, Kanagawa
(0)

Kiso Kogyo Co., Ltd.

823
Kohoku-ku, Kanagawa - Nippa-cho
045-543-3605
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Kobayashi Giken Co., Ltd.

2-32 -2
Seya-ku, Kanagawa - Naka-yashiki
045-303-2233
Precision Instruments Seya-ku, Kanagawa
(0)

Koganei Co., Ltd. Kanagawa Br.

656
Yamato City, Kanagawa - Shimo-tsuruma
046-272-7131
Precision Instruments Yamato City, Kanagawa
(0)

Kojima Instruments Inc.

1 -3
Kyotanabe City, Kyoto - Kusauchi-atenoki
0774-62-4411
Precision Instruments Kyotanabe City, Kyoto
(0)

Koshin Seiki Co., Ltd.

6
Saiwai-ku, Kanagawa - Kon'yamachi
044-555-2351
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Kowa Giken Ltd.

1-8 -2
Kanagawa-ku, Kanagawa - Higashi-kanagawa
045-453-2529
Precision Instruments Kanagawa-ku, Kanagawa
(0)
2-24 -31
Kohoku-ku, Kanagawa - Hiyoshi
045-563-0155
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Kuroda Seiko Co., Ltd.

239
Saiwai-ku, Kanagawa - Shimo-hirama
044-555-3800
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)
3-3 -18
Ebina City, Kanagawa - Chuo
046-233-5651
Precision Instruments Ebina City, Kanagawa
(0)

Kyodo System Co., Ltd.

5800
Hiratsuka City, Kanagawa - Tamura
0463-53-3180
Precision Instruments Hiratsuka City, Kanagawa
(0)
2-12 -8
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yokohama
045-475-3352
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Lesca Corp. Yokohama Section

1-19 -20
Tsuzuki-ku, Kanagawa - Nakagawa-chuo
045-910-2655
Precision Instruments Tsuzuki-ku, Kanagawa
(0)

Lesertec Corp.

4-10 -4
Kohoku-ku, Kanagawa - Tsunashima Higashi
045-544-4111
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Lightec Co., Ltd.

18 -4
Kanagawa-ku, Kanagawa - Mitsuzawa-minamimachi
045-320-2919
Precision Instruments Kanagawa-ku, Kanagawa
(0)

Mac Eight Co., Ltd.

5-4 -10
Tsurumi-ku, Kanagawa - Komaoka
045-583-1161
Precision Instruments Tsurumi-ku, Kanagawa
(0)

Major System Co., Ltd.

2-14 -16
Tsuzuki-ku, Kanagawa - Kagahara
045-944-4871
Precision Instruments Tsuzuki-ku, Kanagawa
(0)

Maznaga Precision Co., Ltd.

1682 -1
Saiwai-ku, Kanagawa - Ogura
044-588-0821
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Megumi Seiki Ltd.

65
Takatsu-ku, Kanagawa - Chitose
044-766-2431
Precision Instruments Takatsu-ku, Kanagawa
(0)

Midori Seiko

3708
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yoshida-cho
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Mitutoyo Corp. Headquarters

1-20 -1
Takatsu-ku, Kanagawa - Sakado
044-813-8201
Precision Instruments Takatsu-ku, Kanagawa
(0)

NHK Precision Co., Ltd.

56
Isehara City, Kanagawa - Suzukawa
0463-94-5235
Precision Instruments Isehara City, Kanagawa
(0)

Nippon Pillar Packing Co., Ltd.

6 -104
Naka-ku, Kanagawa - Aioi-cho
045-201-1361
Precision Instruments Naka-ku, Kanagawa
(0)

Nisshin Seiko

36 -20
Kohoku-ku, Kanagawa - Osonedai
045-544-9697
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Nito Seisakusho

1213
Saiwai-ku, Kanagawa - Ogura
044-588-4443
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Northern Precise Products Co., Ltd.

3-2 -1
Takatsu-ku, Kanagawa - Sakado
044-850-2261
Precision Instruments Takatsu-ku, Kanagawa
(0)

OMJ Co., Ltd.

6-12-18 -101
Kohoku-ku, Kanagawa - Tsunashima-nishi
045-547-1678
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Ochi Seiki Co., Ltd.

1-9 -15
Tsurumi-ku, Kanagawa - Motomiya
045-584-1251
Precision Instruments Tsurumi-ku, Kanagawa
(0)

Oki Seimitsu

177
Hiratsuka City, Kanagawa - Senzuya
0463-59-1701
Precision Instruments Hiratsuka City, Kanagawa
(0)

Ono Sokki

1-16 -1
Midori-ku, Kanagawa - Hakusan
045-935-3888
Precision Instruments Midori-ku, Kanagawa
(0)
1-16 -1
Midori-ku, Kanagawa - Hakusan
045-935-3821
Precision Instruments Midori-ku, Kanagawa
(0)
7-22 -57
Kohoku-ku, Kanagawa - Hiyoshi
045-562-9993
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

SMT Co., Ltd.

4520
Tsuzuki-ku, Kanagawa - Ikonobe-cho
045-932-3246
Precision Instruments Tsuzuki-ku, Kanagawa
(0)

Saga Seiko Co., Ltd.

3-19 -20
Yamato City, Kanagawa - Soyagi
046-260-1150
Precision Instruments Yamato City, Kanagawa
(0)

Saito Kikai Seisakujo Co., Ltd.

11 -9
Saiwai-ku, Kanagawa - Komukai-nakano-cho
044-533-2135
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Sanki Kogyo Co., Ltd.

1-7 -13
Minami-ku, Kanagawa - Nagata-higashi
Precision Instruments Minami-ku, Kanagawa
(0)

Sanko Seiko Co., Ltd.

3 -5
Kawasaki-ku, Kanagawa - Kojima-cho
044-277-6660
Precision Instruments Kawasaki-ku, Kanagawa
(0)

Sato Seiki Co., Ltd.

210
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yoshida-cho
045-593-1499
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Schliemann Co., Ltd.

1-4 -16
Kohoku-ku, Kanagawa - Takada-nishi
045-591-4011
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Seiko Industry Co., Ltd.

3984
Izumi-ku, Kanagawa - Izumi-cho
045-802-5214
Precision Instruments Izumi-ku, Kanagawa
(0)

Seiwa Sangyo Co., Ltd. Kawasaki Eigyosho

3-17 -401
Saiwai-ku, Kanagawa - Minami-saiwai-cho
044-511-9661
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Seki Seisakusho Co., Ltd.

5-9 -17
Odawara City, Kanagawa - Kotobuki-cho
0465-34-3866
Precision Instruments Odawara City, Kanagawa
(0)

Shigeru Co., Ltd.

3-19 -7
Saiwai-ku, Kanagawa - Minami-kase
044-588-3514
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Shigeru Co., Ltd.

5-4 -19
Kohoku-ku, Kanagawa - Tsunashima-higashi
045-540-0501
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Shimazu Seisakujo Corp.

2-8 -29
Nishi-ku, Kanagawa - Kita-saiwai
045-311-4105
Precision Instruments Nishi-ku, Kanagawa
(0)

Shimizu Giken

1-5 -13
Saiwai-ku, Kanagawa - Kita-kase
044-588-0458
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Shimizu Giken Co., Ltd.

1-15 -10
Saiwai-ku, Kanagawa - Kita-kase
044-599-1808
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Shin'ei Seisakusho

3
Saiwai-ku, Kanagawa - Miyako-cho
044-533-1621
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Showa Precision Tools Co., Ltd.

1-4 -2
Kanazawa-ku, Kanagawa - Fukuura
045-785-1111
Precision Instruments Kanazawa-ku, Kanagawa
(0)

Sugawara Laboratories Inc.

8 -2
Asao-ku, Kanagawa - Minami-kurokawa
044-989-7311
Precision Instruments Asao-ku, Kanagawa
(0)

Sumitomo Eaton Noba Corporation

2-18 -13
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yokohama
045-473-2545
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Suzuki Kogaku Co., Ltd.

5609 -3
Hiratsuka City, Kanagawa - Tamura
0463-55-2940
Precision Instruments Hiratsuka City, Kanagawa
(0)

Suzusho Co., Ltd.

5 -3
Odawara City, Kanagawa - Naka-shinden
Precision Instruments Odawara City, Kanagawa
(0)

Takahashi Seiki Seisakusho

1046
Saiwai-ku, Kanagawa - Ogura
044-599-0460
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Takizawa Industry Corp.

7-34 -11
Yamato City, Kanagawa - Fukuda
046-269-6118
Precision Instruments Yamato City, Kanagawa
(0)
284 -1
Hiratsuka City, Kanagawa - Ino
0463-31-7118
Precision Instruments Hiratsuka City, Kanagawa
(0)

Tekumori Co., Ltd.

4-9 -5
Kohoku-ku, Kanagawa - Hiyoshi
045-561-0620
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Toray Precision Co., Ltd. Kanto Eigyosho

322 -17
Midori-ku, Kanagawa - Nakayama-cho
045-936-2990
Precision Instruments Midori-ku, Kanagawa
(0)

Tsurumi-Seiki Co., Ltd.

2-2 -20
Tsurumi-ku, Kanagawa - Tsurumi-chuo
045-521-5252
Precision Instruments Tsurumi-ku, Kanagawa
(0)

Ultra Tech K.K.

1-18 -2
Midori-ku, Kanagawa - Hakusan
045-939-7751
Precision Instruments Midori-ku, Kanagawa
(0)

Ulvac Kiko Co., Ltd.

2-7 -19
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yokohama
045-474-2011
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Vector Semiconductor Co., Ltd.

1-9 -3
Saiwai-ku, Kanagawa - Kita-kase
044-587-8201
Precision Instruments Saiwai-ku, Kanagawa
(0)

Yamato Corporation Kanto Br.

1094
Ebina City, Kanagawa - Sugikubo
046-238-5768
Precision Instruments Ebina City, Kanagawa
(0)

Yasuda Seisakusho

16 -2
Tanaka, Kyoto City - Nishiokubo-cho
Precision Instruments Tanaka, Kyoto City
(0)

Yokohama HIC Co., Ltd.

4033
Kohoku-ku, Kanagawa - Shin-yoshida-cho
045-591-8813
Precision Instruments Kohoku-ku, Kanagawa
(0)

Yokohama Senpaku Keiki Co., Ltd.

3-10 -18
Miura City, Kanagawa - Misaki
046-882-5117
Precision Instruments Miura City, Kanagawa
(0)