Schools Others Abiko (Ōsaka) (137)

Belic Communication Nihon Hanashikatanokai

2-3 -11
Osaka City
06-6213-8601
Schools Others Osaka City

Inter Medium Institute

1-14 -16
Osaka City
06-6615-6390
Schools Others Osaka City

Jowa Jeweler Business Schools

3-2 -1
Osaka City
06-6244-1822
Schools Others Osaka City

Osaka Gas Interior Design School

3-6 -14
Osaka City
06-6262-4089
Schools Others Osaka City
Schools Others Osaka City

Abeno Culture School

2-4 -48
Osaka City
06-6624-4673
Schools Others Osaka City
(0)
1-10 -8
Osaka City
06-6292-0420
Schools Others Osaka City
(0)

Ace Kokusai Gijutsu Gakuin

1-19 -4
Osaka City
06-6353-9963
Schools Others Osaka City
(0)

Amano Masami Kimono Kenkyusho

1-12 -11
Osaka City
06-6271-9468
Schools Others Osaka City
(0)

Anjo International Osaka School

1-3 -1
Osaka City
06-6347-7333
Schools Others Osaka City
(0)

Anjo International Ten'noji School

1-5 -1
Osaka City
06-6635-5450
Schools Others Osaka City
(0)
2-2 -38
Osaka City
06-6346-0759
Schools Others Osaka City
(0)
3-1 -1
Osaka City
06-6635-1735
Schools Others Osaka City
(0)

Arc Academy Umeda

1 -15
Osaka City
06-6364-4940
Schools Language Osaka City
(0)

Art Cray Kobo Hombu Osaka Schoolroom

3-4 -22
Osaka City
06-6243-6711
Schools Others Osaka City
(0)

Art Flower Suzuran

7-10 -2
Yao City, Osaka - Hommachi
072-922-0716
Schools Others Yao City, Osaka
(0)
3-2 -4
Osaka City
06-6222-5222
Schools Others Osaka City
(0)

Atelier Az Jeweler School

2-11 -9
Osaka City
06-6244-1717
Schools Others Osaka City
(0)

Atelier Bellows Jewelry Making School

1-11 -23
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)

Atelier. Ark Metal Smith School

15 -15
Osaka City
06-6644-4668
Schools Others Osaka City
(0)
2-1 -18
Osaka City
0120-506-404
Schools Others Osaka City
(0)
2-1 -18
Osaka City
06-4802-4451
Schools Others Osaka City
(0)
3-8 -15
Osaka City
06-6886-5136
Schools Others Osaka City
(0)

Bridge Co., Ltd.

1-9 -1
Osaka City
06-6261-5771
Schools Others Osaka City
(0)

CB College Shinsaibashi School

4-4 -3
Osaka City
06-6241-0770
Schools Others Osaka City
(0)
1-3 -1
Osaka City
06-6343-0294
Schools Others Osaka City
(0)

Cohlin Ryojutsu Gakuin

4-3 -4
Osaka City
06-4706-8555
Schools Others Osaka City
(0)

Crear Academy Osaka School

1-17 -26
Osaka City
06-6374-7717
Schools Others Osaka City
(0)
3-2 -6
Osaka City
06-6241-5553
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Computer Gakuin Kyobashi School

2-4 -20
Osaka City
06-6353-4107
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Computer Gakuin Namba School

2-1 -2
Osaka City
06-6213-5091
Schools Others Osaka City
(0)
1 -1
Osaka City
06-6341-1219
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Computer Gakuin Tennoji School

1-5 -31
Osaka City
06-6649-6377
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Keiri Gakuin Kyobashi School

2-4 -20
Osaka City
06-6353-4484
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Keiri Gakuin Namba School

2-1 -2
Osaka City
06-6212-5310
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Keiri Gakuin Tennoji School

1-5 -31
Osaka City
06-6649-5304
Schools Others Osaka City
(0)
2-4 -20
Osaka City
06-6353-4903
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Kokka Shiken Gakuin Namba School

2-1 -2
Osaka City
06-6213-5980
Schools Others Osaka City
(0)

Daiei Kokka Shiken Gakuin Tennoji School

1-5 -31
Osaka City
06-6627-2522
Schools Others Osaka City
(0)
2-5 -1
Osaka City
06-6376-1725
Schools Others Osaka City
(0)

Daihoh Culture Center Zaidan Hojin

1-11 -5
Osaka City
06-6251-1581
Schools Others Osaka City
(0)
6-5 -17
Osaka City
06-6316-8500
Schools Others Osaka City
(0)

Egg World

4-3 -8
Osaka City
06-6243-1871
Schools Others Osaka City
(0)

Festa International College

3-4 -22
Osaka City
06-6258-7258
Schools Others Osaka City
(0)

Festa International College Osaka School

3-4 -22
Osaka City
0120-067-258
Schools Others Osaka City
(0)

Fleurir

1-1 -27
Osaka City
06-6536-0670
Schools Others Osaka City
(0)

Furukawa Culture Center Furukawa Tea Ceremony

3-1 -1
Osaka City
06-6921-1959
Schools Others Osaka City
(0)

GIA Japan

2-5 -8
Osaka City
06-6266-8601
Schools Others Osaka City
(0)

Gekkoso Atelier

1-6 -14
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)
1-9 -1
Osaka City
06-6245-2553
Schools Others Osaka City
(0)

Hatanaka Culture Center Akegawa

3 -30
Yao City, Osaka - Yaogi Higashi
Schools Others Yao City, Osaka
(0)

Himawari School

1-7 -10
Osaka City
06-6231-9005
Schools Others Osaka City
(0)

Hiro Culture School Information

2-3 -10
Osaka City
06-6261-6233
Schools Others Osaka City
(0)
2-2 -7
Osaka City
06-6222-4706
Schools Others Osaka City
(0)

Hirosekai Culture Center

1-8 -22
Osaka City
06-6251-0423
Schools Others Osaka City
(0)
1-5 -1
Osaka City
06-6645-1661
Schools Others Osaka City
(0)
6-4 -2
Osaka City
06-6365-7656
Schools Others Osaka City
(0)
2-9 -7
Osaka City
06-6353-1370
Schools Others Osaka City
(0)

Ito Makoto no Shihoshiken Juku

1-6 -18
Osaka City
06-6354-0922
Schools Others Osaka City
(0)

JAL Academy

1-4 -1
Osaka City
06-6645-7707
Schools Others Osaka City
(0)
1-11 -9
Osaka City
06-6356-8522
Schools Others Osaka City
(0)

Japan Aroma Coordinator School

2-2 -9
Osaka City
06-6367-1425
Schools Others Osaka City
(0)

Japan Culture Association

2-5 -34
Osaka City
06-6353-1659
Schools Others Osaka City
(0)

Japan Jewelry Business School

2-1 -2
Osaka City
06-6263-5888
Schools Others Osaka City
(0)
1-2 -27
Osaka City
06-6966-4111
Schools Others Osaka City
(0)
1-10 -35
Osaka City
06-4704-8230
Schools Others Osaka City
(0)

Jcpa Corporation Co., Ltd. Osaka-shibu

2-3 -43
Osaka City
06-6629-6565
Schools Others Osaka City
(0)

Jewel-Jun Casting School

1-10 -15
Osaka City
06-6211-9330
Schools Others Osaka City
(0)

Jutaku Shinposha Co., Ltd. Osaka Br.

3-2 -4
Osaka City
06-6202-8541
Schools Others Osaka City
(0)

Kansai Kimono Academy Hanshin School

1-13 -13
Osaka City
06-6341-1360
Schools Others Osaka City
(0)
3-2 -4
Osaka City
06-6203-4754
Schools Others Osaka City
(0)

Kawai Gakki Seisakusho Co., Ltd. Kawai Taiiku Kyoshitsu Osaka Jimusho

3-3 -9
Osaka City
06-6261-6961
Schools Others Osaka City
(0)
2-4 -11
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)

Kyobashi Culture Center

4-7 -18
Osaka City
06-6355-0461
Schools Others Osaka City
(0)

Kyobashi Sogo Bunka Gakuin

2-11 -25
Osaka City
06-6353-3553
Schools Others Osaka City
(0)

Life Sports Club

1-9 -11
Osaka City
06-6444-4401
Schools Others Osaka City
(0)
1 -5
Osaka City
06-4396-5115
Schools Others Osaka City
(0)
1-3 -1
Osaka City
06-6348-0302
Schools Others Osaka City
(0)
6 -23
Osaka City
06-6376-4611
Schools Others Osaka City
(0)
4-12 -11
Osaka City
06-6791-3081
Schools Others Osaka City
(0)

Manner School Shinnihon Sahokai

2-1 -25
Osaka City
06-6348-0581
Schools Others Osaka City
(0)

Matsuzakaya Culture Club

1 -1
Osaka City
06-6941-1112
Schools Others Osaka City
(0)

Media Promotion Business School

1-1 -17
Osaka City
06-6646-0020
Schools Others Osaka City
(0)
3 -21
Yao City, Osaka - Mizukoshi
Schools Others Yao City, Osaka
(0)
1-3 -5
Osaka City
06-6944-8757
Schools Others Osaka City
(0)
1-10 -9
Osaka City
06-6779-3607
Schools Others Osaka City
(0)

Ms Bunka Room

12 -24
Namba, Osaka City - Sen'nichimae
06-6641-3868
Schools Others Namba, Osaka City
(0)
4-11 -27
Osaka City
06-6447-7808
Schools Others Osaka City
(0)

My Mu Culture School

2-2 -25
Osaka City
06-6371-6594
Schools Others Osaka City
(0)

Nakanoshima Boat License School

6-4 -7
Osaka City
06-6447-1238
Schools Others Osaka City
(0)
2-4 -2
Osaka City
06-6213-3460
Schools Others Osaka City
(0)

Nihon Business School

1-17 -12
Osaka City
06-4704-5061
Schools Others Osaka City
(0)
4-10 -3
Osaka City
06-6253-0555
Schools Others Osaka City
(0)
1-1 -32
Osaka City
06-6445-0601
Schools Others Osaka City
(0)
1 -17
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)

Nihon Trace Gakuin

5-8 -8
Osaka City
06-6364-5680
Schools Others Osaka City
(0)

Nikken Gakuin Kyobashi-ko

4-7 -23
Osaka City
06-4801-5001
Schools Others Osaka City
(0)

Nikken Gakuin Namba School

2-4 -2
Osaka City
06-4708-0445
Schools Others Osaka City
(0)

Nikken Gakuin Umeda School

1-4 -14
Osaka City
06-6377-1055
Schools Others Osaka City
(0)

Nippokyo License of International Jewelist School

3-6 -28
Osaka City
06-6245-0061
Schools Others Osaka City
(0)

Orikobo Shintaku

1-29 -8
Osaka City
06-6539-1440
Schools Others Osaka City
(0)

Osaka Citizen's College Center

9-3 -11
Osaka City
06-6764-1282
Schools Others Osaka City
(0)

Osaka Dobutsu Kango Gakuin

1-2 -21
Osaka City
06-6373-0153
Schools Others Osaka City
(0)
3-2 -14
Osaka City
06-6943-7185
Schools Others Osaka City
(0)

Osakagasu Cooking School Yodoyabashi

4-1 -2
Osaka City
06-6205-4640
Schools Others Osaka City
(0)

Oshare Manner Kobo

2-8 -11
Osaka City
06-6292-0161
Schools Others Osaka City
(0)

Ouchi Kimono Culture Academy

5 -19
Osaka City
06-6644-3381
Schools Others Osaka City
(0)

Photopia Co., Ltd.

1-1 -3
Osaka City
06-4799-7100
Schools Others Osaka City
(0)

Profess Grooming School

1-2 -21
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)

Rock Smith Japan College

1-3 -1
Osaka City
06-6341-1900
Schools Others Osaka City
(0)

Rodo Daigaku Osaka Bunko

3-9 -27
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)

Royal Wedding

7-5 -23
Osaka City
06-6351-8734
Schools Others Osaka City
(0)

Sada Psychotronics Laboratory

5-20 -9
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)

Saiho Mishoryu

8 -47
Osaka City
06-6315-9463
Schools Others Osaka City
(0)

Sakura Art Salon Namba Room

1-10 -4
Osaka City
06-6648-0300
Schools Others Osaka City
(0)

Sea Fellows Boat Licence School

6-2 -3
Osaka City
06-6304-1687
Schools Others Osaka City
(0)

Shinei Culture School

3-6 -5
Osaka City
06-6647-6308
Schools Others Osaka City
(0)

Shinnihon Sokudoku Kenkyukai Osaka Office

5-7 -11
Osaka City
06-6359-0393
Schools Others Osaka City
(0)

Shinsaibashi Coffee-In Kenkyusho

1-2 -8
Osaka City
06-6543-9015
Schools Others Osaka City
(0)

Shinsaibashi Jaguar Fukushoku Gakuin

1-9 -31
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)

Shogakukan Production Co., Ltd. Osaka Br.

2-6 -12
Osaka City
06-6347-5500
Schools Others Osaka City
(0)

Shoko Bottled Flowers Studio

2-1 -10
Osaka City
06-6204-1166
Schools Others Osaka City
(0)
3 -3
Osaka City
06-6612-5013
Schools Others Osaka City
(0)

Studio Ma'am

1-13 -11
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)
1-10 -24
Osaka City
06-6243-5561
Schools Others Osaka City
(0)

Tabata Kibori Kyoshitsu

2-16 -10
Katano City, Osaka - Kisaichi
072-892-1428
Schools Others Katano City, Osaka
(0)

Takako Art School Osaka School

4 -11
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)
2-5 -34
Osaka City
06-6353-1649
Schools Others Osaka City
(0)
1-4 -14
Osaka City
06-6373-1401
Schools Others Osaka City
(0)

Umeda Culture

1 -7
Osaka City
06-6375-7221
Schools Others Osaka City
(0)
1-3 -18
Osaka City
06-6532-1000
Schools Others Osaka City
(0)

Waseda Seminar Osaka School

3-1 -22
Osaka City
06-6372-6640
Schools Others Osaka City
(0)
2-2 -13
Osaka City
06-6242-1066
Schools Others Osaka City
(0)

Work House Art School

1-4 -11
Osaka City
06-6531-8000
Schools Others Osaka City
(0)
1-10 -28
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)
4
Osaka City
Schools Others Osaka City
(0)
2-31 -24
Osaka City
06-6713-3256
Schools Others Osaka City
(0)