Florists Abiko (Ōsaka) (136)

Aiai Green Meruhen Hanakyubin

2-5 -2
Osaka City
06-6694-2035
Florists Osaka City
(0)

Bicolore

2-4 -3
Osaka City
06-6328-8716
Florists Osaka City
(0)

Bloom

3-15 -23
Osaka City
06-4255-1187
Florists Osaka City
(0)

Bubu Co., Ltd.

2-2 -11
Osaka City
06-6773-6800
Florists Osaka City
(0)

Carte Blanche

2 -6
Osaka City
06-6776-7716
Florists Osaka City
(0)
1-21 -11
Osaka City
06-6537-0840
Florists Osaka City
(0)

Chitoseen

10 -48
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Chitoseen

5
Osaka City
06-6771-0470
Florists Osaka City
(0)

Crocus

8-11 -7
Katano City, Osaka - Kuraji
Florists Katano City, Osaka
(0)

Emi Flower

6 -1
Osaka City
06-6212-7622
Florists Osaka City
(0)

F-You Co., Ltd.

2-7 -19
Osaka City
06-6914-2271
Florists Osaka City
(0)

Farnham Sembaengei

4-1 -10
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Fleurs Pesee

3-2 -6
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flora Hanamura

2-16 -12
Osaka City
06-6211-8787
Florists Osaka City
(0)

Floracreati

1-4 -25
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Floral Kitchen

5-8 -5
Osaka City
06-6935-8755
Florists Osaka City
(0)

Floral White Honten

2 -33
Osaka City
06-6213-0555
Florists Osaka City
(0)

Floral White Tamayamachi-ten

2 -21
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Florist Hanshin Co., Ltd.

2-3 -8
Osaka City
06-6261-5310
Florists Osaka City
(0)

Florist Kansai Kaen

1-23 -26
Osaka City
06-6751-8087
Florists Osaka City
(0)

Florist Le Bar

4-9 -3
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Florist Nana

2-9 -38
Osaka City
06-6213-7889
Florists Osaka City
(0)

Florist Sakura

10 -7
Osaka City
06-6776-8361
Florists Osaka City
(0)

Florist Tagaya

5-15 -3
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Florist Terrace

5-13 -11
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower City

4-10 -19
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower House Hanagokoro

4-3 -28
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Kato

2-1 -40
Yao City, Osaka - Higashitaishi
072-991-8712
Florists Yao City, Osaka
(0)

Flower Shop A.H

1-8 -26
Yao City, Osaka - Akemi-cho
072-994-8735
Florists Yao City, Osaka
(0)

Flower Shop Aki

2-6 -22
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Alps

1 -1
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Fujimoto JR Shiki-ten

2 -40
Yao City, Osaka - Shiki-cho
072-948-0472
Florists Yao City, Osaka
(0)

Flower Shop Hana

5-4 -34
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Hana

1-5 -13
Osaka City
06-6261-2743
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Hanaki

2-1 -13
Osaka City
06-6708-1370
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Hanamisaki

3-10 -25
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Hanasho

5-24 -25
Osaka City
06-6693-3439
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Hanawaka

3-28 -9
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Hanayagi

542 -1
Kaizuka City, Osaka - Mizuma
072-446-0257
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Flower Shop Hanayagi

537 -1
Kaizuka City, Osaka - Ishizai
072-438-8759
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Flower Shop Hanna

2-7 -70
Osaka City
06-6915-0607
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Happy

2-1 -14
Yao City, Osaka - Higashitaishi
072-991-9838
Florists Yao City, Osaka
(0)

Flower Shop Kikko

1-3 -8
Yao City, Osaka - Takami-cho
Florists Yao City, Osaka
(0)
1-1 -9
Osaka City
06-4803-8701
Florists Osaka City
(0)
3-7 -11
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Misato

5-20 -21
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Nishimura

3 -4
Yao City, Osaka - Kita-hommachi
Florists Yao City, Osaka
(0)

Flower Shop Saki

3-8 -17
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Suikoen

4-5 -9
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Flower Shop Yuki

833 -8
Kaizuka City, Osaka - Sechigo
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Flower Yamashita Co., Ltd.

5 -3
Yao City, Osaka - Kyokoji
072-941-2241
Florists Yao City, Osaka
(0)

Flowering Asakura

4-8 -8
Osaka City
06-6361-0988
Florists Osaka City
(0)

Frenet Hibiya

2-7 -70
Osaka City
06-6914-2299
Florists Osaka City
(0)
6 -302
Yao City, Osaka - Ota
072-949-4718
Florists Yao City, Osaka
(0)

Fuso Engei

3-5 -5
Osaka City
06-6251-2987
Florists Osaka City
(0)

Gamo no Ohanayasan Tomo Tsurumi-ten

3-13 -35
Osaka City
06-6914-7187
Florists Osaka City
(0)

Green House

4-19 -17
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hana Asobi Shun

4 -17
Osaka City
06-6316-7373
Florists Osaka City
(0)

Hana Boushi

4-18 -8
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hana no Mise An

1-14 -19
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hana no Mise Sakamoto

1-7 -14
Yao City, Osaka - Yamamoto-cho
Florists Yao City, Osaka
(0)

Hanaasobi

2 -16
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hanabanchi

2-7 -16
Osaka City
06-6653-3901
Florists Osaka City
(0)

Hanabiyori

3-17 -7
Katano City, Osaka - Kisabe
Florists Katano City, Osaka
(0)

Hanae

1-17 -6
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hanafuji

2-6 -5
Osaka City
06-6213-7789
Florists Osaka City
(0)

Hanagen

2-1 -5
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hanagiku Co., Ltd.

2-7 -70
Osaka City
06-6914-2252
Florists Osaka City
(0)

Hanahisa Honten

1-10 -7
Osaka City
06-6305-0007
Florists Osaka City
(0)

Hanaichi

1-3 -34
Osaka City
06-6341-0507
Florists Osaka City
(0)

Hanajin

2-13 -34
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hanakazari Co., Ltd.

2-10 -19
Osaka City
06-6932-7909
Florists Osaka City
(0)

Hanaki Suminoe-ten

1-2 -1
Osaka City
06-6684-2387
Florists Osaka City
(0)

Hanakobo Alice

1-4 -21
Osaka City
06-6683-8787
Florists Osaka City
(0)

Hanakyo Co., Ltd.

3-4 -20
Yao City, Osaka - Shibukawa-cho
072-992-8287
Florists Yao City, Osaka
(0)

Hanaport Hannan

1-14 -16
Osaka City
06-6615-6187
Florists Osaka City
(0)

Hanasan

5 -1
Osaka City
06-6944-2287
Florists Osaka City
(0)

Hanashin

5-142 -1
Yao City, Osaka - Yaogi Kita
072-923-7178
Florists Yao City, Osaka
(0)

Hanasue Shoten

967
Kaizuka City, Osaka - Kogi
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Hanatane

4 -320
Yao City, Osaka - Osakabe
072-995-4187
Florists Yao City, Osaka
(0)

Hanato Midorino Mise Nishiguchi

3-2 -26
Osaka City
06-6931-5166
Florists Osaka City
(0)

Hanatoku Seika Co., Ltd.

2-7 -70
Osaka City
06-6914-2288
Florists Osaka City
(0)

Hanatoshi Co., Ltd.

2 -42
Yao City, Osaka - Kitakinomoto
072-991-0469
Florists Yao City, Osaka
(0)

Hanatoyo

4-133 -2
Yao City, Osaka - Nakata
Florists Yao City, Osaka
(0)

Hanayagi

4-3 -20
Yao City, Osaka - Yasunaka-cho
072-922-5050
Florists Yao City, Osaka
(0)

Hanayuki

1-4 -1
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hanazono

5-1 -2
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Hirano Engei

2-7 -36
Osaka City
06-6474-3480
Florists Osaka City
(0)

Hyakkaen

1-4 -10
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Iguchi Seika Shokubutsuten

4-18 -7
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Inoue Seika

2 -138
Yao City, Osaka - Gakuonji
072-941-8572
Florists Yao City, Osaka
(0)

Inoue Seikaten

130
Kaizuka City, Osaka - Higashi
072-431-0483
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Kajuen

2-1 -109
Osaka City
06-6613-1587
Florists Osaka City
(0)

Katayama Seikaten

5-5 -24
Yao City, Osaka - Hommachi
072-922-2792
Florists Yao City, Osaka
(0)

Kawamoto Seikaten

2-7 -24
Osaka City
06-6685-9009
Florists Osaka City
(0)

Kawata

3-13 -1
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Kibitaki Co., Ltd.

1-6 -14
Osaka City
06-6242-0574
Florists Osaka City
(0)

Kikusuien

2-1 -29
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Kikusuien

1-32 -18
Osaka City
06-6981-3531
Florists Osaka City
(0)

Kinuya Hanaten My Shop Lovely-ten

2 -60
Yao City, Osaka - Nakata
072-922-0458
Florists Yao City, Osaka
(0)
1-2 -19
Osaka City
06-6341-8700
Florists Osaka City
(0)

Kurumi no Kimidori

4-2 -7
Yao City, Osaka - Yaogi
072-924-6684
Florists Yao City, Osaka
(0)

Lola-Lola

2-6 -18
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Masaki

2-7 -32
Osaka City
06-6212-1878
Florists Osaka City
(0)
6-9 -12
Osaka City
06-4709-0878
Florists Osaka City
(0)

Message

3-2 -1
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Miharu Kogei Co., Ltd.

6-1 -15
Osaka City
06-6100-1187
Florists Osaka City
(0)

Momotaro

3-7 -8
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Moriwaki Flower Shop

5 -102
Yao City, Osaka - Otashimmachi
072-949-6227
Florists Yao City, Osaka
(0)

Murakami Engeiten

2-6 -17
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Nankai Building Service Co., Ltd.

2-7 -2
Osaka City
06-6631-0991
Florists Osaka City
(0)

Nippon Engei Co., Ltd.

1-6 -2
Osaka City
06-6531-7070
Florists Osaka City
(0)

Nishiki Seikaten Ekimae-ten

73
Kaizuka City, Osaka - Urada
072-433-1187
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Nissei Flower

6-7 -9
Osaka City
06-6541-5531
Florists Osaka City
(0)

Obata Seikaten

1 -28
Yao City, Osaka - Kaminoshima-cho-kita
072-996-6788
Florists Yao City, Osaka
(0)

Okamura Seikaten

2-10 -35
Yao City, Osaka - Kita-hommachi
072-997-7962
Florists Yao City, Osaka
(0)

Oriental Florist

3-16 -19
Osaka City
06-6372-9031
Florists Osaka City
(0)

Oriental Florist Co., Ltd.

3-25 -2
Osaka City
06-6376-8200
Florists Osaka City
(0)

Osaka Engeisha Co., Ltd.

1-6 -4
Osaka City
06-6941-0087
Florists Osaka City
(0)

Papa Pierre

2-4 -20
Osaka City
06-6261-8788
Florists Osaka City
(0)

Rainbow Co., Ltd.

1-4 -1
Osaka City
06-6944-4363
Florists Osaka City
(0)

Rapport Sumiyoshi

5 -8
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Rose

3-3 -19
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Salon de Flora

16 -4
Osaka City
06-6313-4170
Florists Osaka City
(0)

Sankatsu Seikaten

2 -22
Osaka City
Florists Osaka City
(0)
107
Kaizuka City, Osaka - Hashimoto
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Satsuki Seikaten

6-6 -14
Yao City, Osaka - Nishiyamamoto-cho
072-999-9524
Florists Yao City, Osaka
(0)

Senkaen

3-7 -12
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Sting

1-19 -5
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Sun Art Co., Ltd.

8 -117
Yao City, Osaka - Mizukoshi
072-940-2755
Florists Yao City, Osaka
(0)
2-5 -6
Osaka City
06-6222-4505
Florists Osaka City
(0)

Tweeling

5-2 -30
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Ueda Seikaten Co., Ltd. Toba Matsugen-ten

70
Kaizuka City, Osaka - Toba
Florists Kaizuka City, Osaka
(0)

Uraki Flower Shop

1-6 -1
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Utsubo Kaen

1-10 -19
Osaka City
Florists Osaka City
(0)

Yamada Seikaten

6-4 -15
Osaka City
Florists Osaka City
(0)